MENNO FLORADES

Menno Florades je dezinficijens koji se koristi za suzbijanje biljnih patogena. Koristi se kao dezinficijens u skaldištima krumpira te u hortikulturi.

Odlikuje se povoljnim toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima zbog čega proizvođači mogu sami izvršiti dezinfekciju.

Ativna tvar

benzojeva kiselina

Menno Florades je dezinficijens koji se koristi za suzbijanje biljnih patogena. Djelatna tvar benzojeva kiselina odlikuje se svojstvima koja omogučavaju primjenu MENNO Floradesa u stakleničkim uvijetima te u skladištima krumpira.

Menno Florades odlikuje se povoljnim toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima zbog čega proizvođači mogu sami izvršiti dezinfekciju.

Primjenom MENNO aplikatora postupak se još više pojednostavljuje (vidi MENNO aplikator).

Primjena

  • dezinficijens za skladišta krumpira:

2 %-tna otopina / 4h vrijeme učinka(uz utrošak škropiva: 0,6-0,8 l/m2 površine).

Tretirati se mogu sve površine u skladištu (podovi, zidovi, pregrade), drveni sanduci, strojevi koji se koriste u polju ili kod punjenja skladišta te sortiranja gomolja.

  • dezinficijens u hortikulturi

 

patogen

močenje površine

namakanje posuda

potapanje opreme

bakterije i gljivice

1%/ 16 h

1%/ 16h

1% / 3 min

virusi (ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, TSWV)

1%/ 16 h

1%/ 16 h

2% / 3 min

virusi (BePMV, CyMV, MNSV, ORSV, PepMV, PMMoV, ZyMV)

2%/ 16 h

2%/ 16 h

 

virusi (TMV, ToMV)

4%/ 16 h

4%/ 16 h

3% / 3 min

virusi(PePMV, PMMoV)

   

3% / 3 min

virusi (CarMoV, CMV, PVX, PVY, RMV, MNSV, ORSV)

   

3% / 3 sek

viroid (CSVd, PSTVd)

1%/ 16 h

1% / 3 min

1% / 3 min

 

Prskanjem ili močenjem mogu se tretirati  sve površine u staklenicima (metalne konstrukcije, staklene površine, sustavi za navodnjavanje, stolovi, tkanine za zasjenjivanje). 

 

Potapanjem se mogu dezinficirati sve vrste kontejnera (plastika, stiropor,...) te oprema (noževi, škare,...).

pH vrijednost otopine mora biti <4,5. Ako je vrijednost otopine veća potrebno je dodavati  MENNO Florades tako dugo dok pH vrijednost otopine bude manja od 4,5 (cca. 200ml/100 l vode smanjuje pH za 0,5).

pH može se izmjeriti sa univerzalnim indikator papirićima  ili sa pH metrom.

pH vode u kontinentalnoj Hrvatskoj obično se kreće od 7,5 do 8 (vidi sliku). Kad je pH vode 8, sigurnije je dezinficirati sa  2% otopinom.