PUŽOMOR

PUŽOMOR je namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u povrću, jagodama, ratarskim usjevima, vočnjacima, vinogradima te rasadnicima.

Aktivna tvar 

metaldehid 60 g/l ili 6

Formulacija 

 gotovi mamci na bazi pšeničnih posija.

Primjena

PUŽOMOR je namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u:
 
povrću

  • rasipanjem mamaca po tlu ispod i između biljaka (ne na biljke) u količini 30 - 40 kg/ha kod jakih napada i 6 kg/ha kod slabijih napada.

rasadnicima i ratarskim usjevima

  • u količini 300 - 400 g na 100 m² (30 - 40 kg/ha samo kod jakih napada) i (60 g na 100 m² 6 kg/ha) kod slabijeg napada.

niskom ukrasnom bilju na polju i u zaštićenom prostoru

  • u količini 300 - 400 g na 100 m² (30 - 40 kg/ha) samo kod jakih napada) i (60 g na 100 m² 6 kg/ha) kod slabijeg napada.

jagodama

  • u količini 30 - 40 kg/ha samo prije cvatnje poslje berbe po tlu oko biljaka, a kod jakih napada (6 kg/ha) kod slabijih napada.  

žitaricama

  • u količini od 10 - 15 kg/ha samo do završetka busanja.

voćnjacima i vinogradima

  • u količini 30 - 40 kg/ha koristiti sredstvo samo kod jakih napada štetnih puževa.

Ograničenja

Na istoj površini smije se koristiti najviše dva puta godišnje.
Tretirana površina ne smije se obrađivati najmanje 21 dan.
Ne tretirati pred kišu.
Ne smije se primjenjivati u rubnnom pojasu šuma i uz peradarnike kao i na površinama uzgoja vinogradarskih puževa.
Ne smije se ostavljati u hrpama.

Karenca

 14 dana za plodovito povrće,    21 dan za lisnato, mahunasto i korjenasto povrće i nasade, 

OVP za ratarske usjeve