MESUROL GRANULAT

Mesurol granulat je limacid i insekticid za suzbijanje svih vrsta štetnih puževa te rovaca.

Aktivna tvar

 metiokarb, 4%

Formulacija 

granulirani mamci za neposrednu primjenu ( G )

Primjena

Limacid i kontaktni inskticid za suzbijanje:

  • svih vrsta štetnih puževa u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici) i u polju: u povrću, jagodama, ukrasnom bilju, krumpiru i ratarskim usjevima (samo kod jakih napada tretira se kod formiranja rozete i prije zatvaranja sklopa), bez unošenja u tlo.

Prvo tretiranje treba obaviti kada su puževi u mladoj fazi rasta (veličina do 1 cm). Na istoj površini se može koristiti najviše dva puta godišnje rasipanjem granula oko biljaka (ne na biljke). Tretiranje se ne smije vršiti u blizini košnica (najmanje 20 metara udaljenosti).

  • rovaca (Gryllotalpa gryllotalpa) u gore navedenim kulturama rasipanjem granula po površini tla. Ovaj način suzbijanja daje rezultate samo u 6 i 7 mjesecu kada rovci izlaze na površinu tla. Za sve primjene koristi se u količini od 3-5 kg/ha (30-50 g sredstva na 100 m2).

Ograničenja

primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Karenca

21 dan za povrće, jagode, krumpir, ratarske usjeve i korjenasto povrće.

Radna karenca
Perad se ne smije puštati na tretiranu površinu sedam dana.