Thiofer+Biofosfor

Tekuće biološko organsko gnojivo.

SASTAV:
vodotopivi P2O5 10% (w/w)
vodotopivi SO4  2,5% (w/w)
vodotopivo Fe 2% (w/w)
Thiobacillus ssp bakterije (6x107 cfu/ml).


UPOTREBA:
Fosfor je hranjivo koje je neophodno za razvoj biljke osobito u fazi intezivnog razvitka korijenovog sustava te u fazi prijelaza iz vegetativne u reprodukcijsku fazu. Posebna formulacija Biofosfora povećava otpornost biljke na bolesti, pruža veću tolerantnost na stres uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, te kao izvor lakopristupačnog fosfora omogućuje da se postižu veći prinos i kvaliteta plodova. Biofosfor smanjuje pH vrijednost tla zahvaljujući djelovanju metabolizma bakterija i bioloških sumpornih sastojaka. Ova dva biološka čimbenika doprinose lakom i učinkovitom usvajanju fosfora koji je stalno na raspolaganju biljci u topljivom obliku. Zbog sadržaja biološki kelatiranog sumpora ima popratni učinak na određene bolesti i štetočine (pepelnica,krastavost i sl.)Stoga je biofosfor jedan od najboljih proizvoda za poboljšanje dostupnosti hranjiva i rast biljaka na karbonatnim i alkalnim tlima gdje fosfor iz uobičajenih fosfornih gnojiva obično prelazi u netopiv oblik fosfatnog kompleksa zbog kalcija u tlu.Mikroorganizmi u Thiofer biološkom fosforu fiksiraju slobodan dušik iz zraka. Količina slobodnog dušika fiksiranog od strane ovih mikroorganizama je otprilike 6-8 kg /god.  


PRIMJENA/DOZE PRIMJENE:
u slučaju potrebe primjeniti folijarno:
-povrće: rajčica,patliđan,paprika,dinja,lubenica,tikve,grah i dr.
                prskati  15 dana nakon sadnje, jednu aplikaciju prije cvatnje i nakon  oplodnje dva puta u dvotjednim razmacima
    u količini od  1000gr/200l vode ; koristiti 10kg za ha    
-voćke: nakon nastanka plodova tri aplikacije svakih 15-20 dana
              u količini od 1000gr/200l vode
-žitarice: u slučaju potrebe koristiti 1000gr/200l vode; koristiti 7-8 kg/ha

Izdvojeni sadržaj