Plants Protector THIOFER

Antistresno mikrobiološko gnojivo i poboljšivač tla.

PLANTS PROTECTOR  Thiofer

SASTAV: Thiobacillus spp., Kob/cm3: 6,7x107 cfu, N,P,K,S,Ca,Mg,Fe,Cu,Zn,Mn,Si,Ni,Na,B

DJELOVANJE: povećava otpornost na abiotske i biotske stresove, zdravlje i vitalnost, regulira ph, bolja kvaliteta prinosa, kondicioniranje i prihrana, veže dušik u tlo, uništava nematode (solarizacija)

PLANTS PROTECTOR Thiofer je unikatan proizvod napravljen novom tehnologijom. Pruža puno pogodnosti biljci i tlu kao visokokvalitetno gnojivo za ekološku proizvodnju bilja.

PLANTS PROTECTOR Thiofers specijalna formula zadovoljava potrebu biljke za hranjivim tvarima a zbog sadržaja bakterija, aminokiselina i proteina pruža biljci snagu u borbi sa bolestima. Rezultati pokusa potvrdili su da Bimas PLANTS PROTECTOR Thiofer također omogućava biljci da je otpornija na uvjete hladnoće i smrzavanja, uvjete suše i vrućina, povećava pH tla, regulira slana tla, omogučuje lakšu dostupnost mikro i makroelemenata, povećava osmotski tlak biljke, bolje usvajanje vode iz tla i zraka, smanjuje faktore koji uzrokuju bolesti u tlu, a pravilnom primjenom kompletno eliminira faktore bolesti u tlu.

Protiv hladnoće, smrzavanja, suše i vručina:

Specijalna formula sadrži Thiobacillus spp, antifreeze proteine i antifreeze aminokiseline. Ta specijalna Formula daje mogučnost biljci da proizvede svoje  antifreeze aminokiseline i proteine. Također  PLANTS PROTECTOR Thiofer daje snagu samoj biljci. U periodu rasta biljke primjenom u točnoj dozi i u pravo vrijeme doči će do proizvodnje više  antifreeze proteina i antifreeze aminokiselina u biljci koji će povećati otpornost biljke na stres od hladnoče i od ozeblina te na uvjete suše i vručina. Formula PLANTS PROTECTOR Thiofera je pažljivo stvorena tako da ju biljka može apsorbirati preko lista i korijena biljke. Unutar kratkog vremena u biljci dolazi do povišenja metaboličkog rasta što rezultira povečanim sadržajem antifreeze aminokiseline i proteina, šečera, vitamina, minerala te osmotskog tlaka u biljci. PLANTS PROTECTOR Thiofer pomaže biljci unutar 15 dana od primjene.

PLANTS PROTECTOR Thiofer sadrži Thiobacillus spp. Bacterije koje su prirodno prisutne u tlu. Te bakterije proizvode biološke produkte u tlu i pomažu biljci kako je dolje navedeno:

  •  Biljka je snažnija u borbi s vručinama i sušom.
  •  Biljka je snažnija u borbi s hladnočom i ozeblinama
  •  Snižava  pH tla.
  •  Rastapaju fosfate u tlu i obogačuju tlo makro i mikroelementima. Fiksiraju   slobodni  N iz zraka u tlo.
  • Omogučavaju lakšu apsorpciju mineralnih tvari iz tla, osobito fosfora i mikroelemenata.
  •  Sve navedene karakteristike povečavaju kvalitetu i količinu prinosa voća i povrća

Rajčica, paprika, patliđan, krastavci, lubenice, tikvice, grah i drugo povrće:

Koristiti 500 g razrijeđenog u 100 L vode.Poprskati kao maglicu po sjemenu.Druga primjena nakon klijanja kada klijanci imaju dva lista.Treća primjena prije sadnje sadnica.Poprskati kao maglicu i koristiti  500g. Razrijeđeno u 100 L vode.Četvrta primjena u cvatnji.

Plodonosno drveće:

Koristiti 500 g razrijeđeno u  100 L vode.Poprskati u obliku maglice po cijeloj biljci.Prva primjena u jesen prije nego se lišće priprema za opadanje i zimu,druga primjena u fazi pupa, treča uranoj cvatnji,a četvrta u punoj cvatnji.

Hranjive vrijednosti:

PLANTS PROTECTOR Thiofer sadrži puno hranjivih elemenata koji mogu u kratkom periodu biti apsorbirani u biljci. Mikroorganizmi koje PLANTS PROTECTOR Thiofer sadrži transformiraju sve hranjive elemente u tlu u formu koja je lako dostupna biljci.Zbog toga pomaže uštedi gnojidbe. Jedna od karakteristika PLANTS PROTECTOR Thiofera je fiksiranje slobodnog N iz zraka u tlo. Bakterije vežu 6 kg/ godinu slobodnog N iz zraka u 1 da (1000 squaremeters) tla. To je količina jednaka 61,4 kg NH4SO4 gnojiva.

Solarizacija tla:

PLANTS PROTECTOR Thiofer je jedan od najsnažnijih prirodnih proizvoda za solarizaciju tla. PLANTS PROTECTOR  Thiofer je primjenjen u tlu. U pokusima je potvrđeno da je u prvoj primjeni, %30 od  patogena tla uništeno a nakon 3-4 primjene su svi patogeni tla uništeni.

Patogeni tla su:

Fungus: 

Plasmodiophora brassicae
Phytophtora spp.
Pythium ultimum
Pyrenochaeta lycopersici
Didymella lycopersici
Rhizoctania solani
Verticillium spp.
Fusarium oxysporum
Sclerotinia spp.
Rosellinia necatrix
Thielaviopsis basicola

Pestilent herbals in winter:

Anagallis arvensis L.
Capsella bursa-pastoris L.
Lactuca serriola L.
Mercurialtus annua L.
Senecio vulgaris L.
Stellaria media L.
Trifolium spp.
Fumaria officinalis L.
Lamium amplexicaule L.
Raphanus raphanistrum L.
Sonchus oleraceus L.
Urtica urens L

Nematode:

Meloidogyne spp.
Ditylenchus spp
Helicotylenchus spp.
Tylenchulus semipenetrans
Tylenchorhynchus spp. Quinisulcius spp
Globodera spp., Heterodera spp.
Xiphinema spp.
Pratylenchus spp.
Paratylenchus sppp.
Rotylenchulus reniformis

Pestilent herbals in summer:

Echinochloa crus-galli (L.)P.B.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Tribulus terestris L.
Amaranthus retroflexus L.
Solanum nigrum L.
Chenopodium album L.
Orabanche aegyptiaca Pers.
Orabanche crenata Forsk.
Orabanche ramosa L.
Portulac a oleracea L.