BIOBIT WP

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

PAKIRANJE: 0,5 kg

SASTAV:
Bacillus thuringiensis
var. Berliner subsp. Kurstaki

DJELOVANJE:
selektivni biološki insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih insekata  u L1 i L2 fenofazi licinki
ne djeluje na odrasle insekte
primjena u vegetaciji do 2x

PRIMJENA/DOZIRANJE:
maslinov moljac (Prays oleae): 0,8-1,2 kg/ha u 1000 l vode/ha (80-120 g sredstva u 100 l vode na 1000m2)
dudovac (Hyphantria cunea): 0,5-1 kg/ha u 1000 l vode/ha (50-100 g sredstva u 100 l vode na 1000m2)
kupusni bijelac (Pieris brassicae): 1-1,5 kg/ha u 300-600 l vode/ha (100-150 g sredstva u 30-60 l vode na 1000m2)
žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella) i sivi groždani moljac (Polychrosis botrana): 1-1,5 kg/ha u 1000 l vode/ha (100-150 g sredstva u 100 l vode na 1000m2)
karenca: 7 dana za masline, šumske plodove, kupusnjace, stolne sorte vinove loze i voćke. 21 dan za vinske sorte vinove loze i kupus za kiseljenje.

DOZIRANJE:
1,5 kg za 400 lit vode