TEPPEKI 500 WG

TEPPEKI 500 WG je selektivni kontaktno-sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih ušiju na jabuci, šljivi te breskvi.

Aktivna tvar  flonikamid 50 %

Formulacija  močive samodispergirajuće valjkaste granule – koncentrat za suspenziju ( WG )

Primjena

TEPPEKI 500 WG je selektivni kontaktno-sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih uši.

Sadrži 50 % djelatne tvari flonikamidi, nove kemijske skupine piridinekarboksamida zbog čega prestavlja novitet u suzbijanju lisnih uši. Važan je njegov jedinstven našin djelovanja zbog čega ne pokazuje cross-rezistentnost sa drugim preparatima koji se koriste za istu namjenu. Flonikamid djeluje na ličinke i odrasle oblike lisnih uši kontaktno i digestivno.

Primjenjuje se u sljedećom kulturama:

  • jabukajabučna zelena uš (Aphis pomi) i jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) u koncentraciji 0,012 % (12 g na 100 l vode)  i 0,014 % (14 g na 100 l vode).
  • breskvabreskvinazelena uš (Myzus persicae) u koncentraciji 0,012 (12 g na 100 l vode) i 0,014% (14 g na 100 l vode).
  • šljiva : šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni) u koncentraciji 0,012 (12 g na 100 l vode) i 0,014 % (14 g na 100 l vode).

Poseban naglasak treba staviti na njegove toksikološke i ekotokskološke karakteristike. Naime TEPPEKI 500 WG ne predstavlja opasnost za korisnike, za podzemne vode, ne predstavlja rizik za vodene organizme, pčele, ptice, ribe niti populacije priprodnih neprijatelja lisnih uši. Zbog navedenog se odlično uklapa u programe integrirane zaštite bilja. U zemljama EU TEPPEKI 500 WG prestavlja nezamjenjivo rješenje u suzbijanju bijele mušice u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji.

Karenca  21 dan za breskve, šljive i jabuke.

 

Pakiranje:  140 g; 14 g