PROTEUS 110 OD

Proteus 110 OD je kontaktno sistemični insekticid za folijarnu primjenu na krumpiru namjenjen za suzbijanje krumpirove zlatice.

Sastav  tiakloprid 100 g/L  +  deltametrin 10 g/L

Formulacija uljna koncentrirana suspenzija (OD)

Primjena

Proteus 110 OD je kontaktno sistemični insekticid za folijarnu primjenu na krumpiru namjenjen za suzbijanje

  • krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,35-0,75 L/ha u 200 - 400 L/ha vode.

Ograničenje sredstvo se na istoj površini može najviše 2 puta godišnje.

Fitotoksičnost primijenjen u preporučenim količinama i na opisani način, Proteus 110 OD nije fitotoksičan.

Karenca 21 dan za krumpir.

Radna karenca je 24 sata.