PERFEKTHION

Perfektion je organofosforni sistemično - kontaktni insekticid koji se koristi za suzbijanje štetnika prvenstveno na voćarskim kulturama te za suzbijanje buhača (Halticinae) i repine muhe (Pegomya hyosciami).

Aktivna tvar400 g/l dimetoata

Fformulacija tekuči koncentrat za emulziju (EC)

Primjena
Perfektion je organofosforni sistemično - kontaktni insekticid koji se koristi za suzbijanje:

  • trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) i breskvine muhe (Ceratitis capitata), u koncentraciji 0,05 - 0,075%,
  • lisnih ušiju (Aphididae), pokretnih formi grinja (Acarinae), tripsa (Thrips spp.), lisnih buha (Psylla spp.), voćnih osa (Hoplocampa spp.), buhača (Halticinae) i repine muhe (Pegomya hyosciami), u koncentraciji 0,075 - 0,10%,
  • maslinine muhe (Dacus oleae), maslinovog moljca (Prays oleaellus), breskvinog moljca (Anarsia spp.) i voćnih moljaca (Hyponomeuta spp.), u koncentraciji 0,1 - 0,15%,
  • jabučnog savijača (Laspeyresia pomonella) samo za prvu generaciju, breskvinog savijača (Cydia molesta), lisnih minera (Lyonetidae) i pokretnih formi kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiosus perniciosus), u koncentraciji 0,15 - 0,20%.

Mehanizam djelovanja
Perfektion je organofosforni insekticid sistemičnog djelovanja. Djeluje na insekte kao i ostali insekticidi ove grupe, blokiranjem enzima (holin - esteraze). Pored ovoga, Perfektion ima i kontaktno djelovanje i ova dvojakost mu omogučava izuzetno široku primjenu. Ovaj preparat je okarakteriziran izuzetno dugim rezidualnim djelovanjem, tako da djeluje i na lučinke insekata koje izlaze iz jaja i nakon tretmana.

Napomena
Postoji mogućnost da neke vrste biljaka pokažu osjetljivost prema Perfektion-u (npr. neki citrusi, neke sorte breskve i kajsije). Perfektion se ne preporučuje za primjenu na ukrasnim biljnim vrstama).
Može se miješati sa fungicidima (Ronilan DF, Polyram DF). Inkompatibilan je sa preparatima alkalne reakcije, folpetom, kaptanom i ditiokarbamatima.


Perfektion spada u III grupu otrova

Karenca
14 dana za duvan, 21 dan za voćke, 28 dana za vinovu lozu i povrće (izuzev luka), 42 dana za ratarske useve, masline i povrće (ako se primenjuje zalivanjem) i 63 dana za luk.