KOHINOR 200 SL

Kohinor 200 SL je insekticid – neonikotinoid s kontaktnim i želučanim djelovanjem. Primjenjuje se na brojnim poljoprivrednim kulturama.

Insekticid širokog spektra djelovanja

Aktivna tvar

imidakloprid, 200 g/l

Formulacija

 tekući koncetratirat za otopinu – SL

Djelovanje, primjena i doze primjene

Kohinor 200 SL je insekticid – neonikotinoid s kontaktnim i želučanim djelovanjem.
Visoko sistemičan insekticid koji djeluje na centralni živčani sistem i ima dugo rezidualno djelovanje. Direktno utječe na knock - down efekt.
Kohinor 200 SL efektivno djeluje na velik broj štetnika lista. Specifično djeluje na insekte koji bodu i sišu, posebno na redove Homoptera i Heteroptera te na redove Diptera, Coleoptera i Lepidoptera (lisni mineri).
Kohinor 200 SL se koristi u velikom broju kultura - u ratarskim kulturama, nasadima voćaka, agrumima, povrću, ukrasnom bilju, duhanu i krumpiru.

Kohinor 200 SL je sistemični insekticid za suzbijanje štetnika:

u nasadima koštičavihi jezgričavih voćaka:

 • minera okruglih mina (Cemiostoma scitella) u konc. 0,0375-0,05% (37,5-50 ml/100 l vode)
 • jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea), jabučne zelene uši (Aphis pomi,breskvine zelene
 • uši (Myzus persicae) u konc. 0,025% (25 ml/100 l vode)
 • jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) u konc. 0,05% (50 ml/100 l vode)

na agrumima

 • lisne uši agruma (Aphididae) u konc. 0,15% (150 ml/100 l vode)
 • odraslog stadija štitastog moljca agruma (Dialeurodes citri) u konc. 0,10-0,15% (100-150 ml/100 l vode)
 • lisnog minera agruma (Phyllocnistis citrella) u konc. 0,1-0,2% (100-200 ml/100 l vode)

na ruži (na otvorenom prostoru)

 •  lisna uš (Macrosiphum rosae) u konc. 0,05-0,15% (50-150 ml/100 l vode)

na ukrasnom bilju (zaštićeni prostor)

 • lisne uši ljiljana (Aphididae) u konc. 0,10% (100 ml/100 l vode)
 • zvjezdasti crvac (Pseudococcus longispinus) na gardeniji u konc. 0,05-0,1% (50-100 ml/100 l vode)
 • odraslog stadija štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) na gerberima u konc. 0,15-0,2%   (150-200 ml/100 l vode) i na buvardiji u konc. 0,10% 100 ml/100 l vode)

na duhanu

 • zelene breskvine uši (Myzus persicae) u količini 0,25-0,5 l/ha (2,5-5 ml na 100 m²)

na krumpiru

 • krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 250-500 ml/ha (2,5-5 ml na 100 m²)

na rajčici (zaštićeni prostor)

 • odraslog stadija štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) u konc. 0,10% (100 ml/100 l vode)

na grahu i grašku (u polju)

 • graškove zelene uši (Acyrthosiphon pisum) na grašku i crne bobove uši (Aphis fabae) na grahu u količini   0,25-0,5 l/ha (2,5-5 ml na 100 m²)

na kupusu

 • kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae) i lisnih sovica (Mamestra sp.) tretiranjem presadnica kupusa namakanjem u otopini insekticida u konc. 0,1% (100 ml/100 l vode) u vremenu od 15 minuta - sredstvo iskazuje učinak do 60 dana

Ograničenja

Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ili u istom nasadu, na ružama i ukrasnom bilju može se koristiti samo jednom godišnje. Na agrumima godišnje se ne smije koristiti više od 2,35 l/ha sredstva.
Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje. Tretirati nakon leta pčela.
Na površinama ili u nasadima u kojima je primijenjeno sredstvo se u istoj godini ne smije uzgajati lisnato povrće.
Nakon tretiranja presadnica kupusa u vegetaciji nije dopuštena folijarna primjena sredstva.
Primjena iz aviona nije dopuštena.

Karenca

14 dana za rajčicu, grah i grašak; 21 dan za kupus, duhan, jezgričavo i koštičavo voće; 35 dana za agrume; 42 dana za krumpir.

Razvrstan je u III skupinu otrova.


U svijetu se još koristi u sljedećim kulturama
Pšenica, ječam, raž, zob, sirak, kukuruz, uljana repica, soja, lucerna, šećerna repa, salata, kelj, karfiol, prokulica, artičoka, tikve, krastavac, paprika, papar, rajčica, patlidžan, luk, poriluk, bob, gorušica, maslina, vinova loza, dinja, lubenica, jagoda, borovnica, brusnica, ogrozd, bazga, bamija.