CHROMOREL – D

CHROMOREL – D je kombinirani insekticid namjenjen za suzbijanje štetnih kukaca u jabukama, kruškama te na ratarskim usjevima.

Aktivna tvar 

klorpirifos... 500 g/l + cipermetrin... 50 g/l

Formulacija 

koncentrat za emulziju

Primjena

Kombinirani insekticid koji se koristi za suzbijanje  štetnih insekata u nasadima jabuka i krušaka, te ratarskim usjevima

  • lisnih uši i jabučnog savijača u koncentraciji 0,075-0,1 % (7,5-10 ml u10 l vode)
  • kruškine lisne buhe u koncentraciji 0,1-0,15% (10-15 ml u10 l vode)
  • krumpirove zlatice u količini 0,6-0,9 l/ha uz utrošak vode od 300-600 l/ha (62 9 ml u10 l vode na 100 m2 )
  • repine pipe na šećernoj repi u količini 1,5-2 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha (150-200 ml u 30-60 l vode na 1.000 m2 )
  • lisnih sovica na šećernoj repi u količini 1-1,5 l/ha uz utrošak vode od 300-600 l/ha (100-150 ml u30-60 l vode na 1.000 m2 )
  • repičinog sjajnika na uljanoj repici u količini 0,75-1 l/ha uz utrošak vode 3002 600 l/ha (75-100 ml u30-60l vode na 1.000 m ).

Karenca

21 dan za krumpir, 28 dana za jabuku, krušku i šećernu repu i 56 dana za uljanu repicu.