Sistemično - kontaktni insekticidi

Neki sistemici imaju i kontakno djelovanje čime se povečava spektar štetnika na koje djelu ali kao takvi imaju i štetni utjecaj na prirodne neprijatelje. 

PROTEUS 110 OD

Proteus 110 OD je kontaktno sistemični insekticid za folijarnu primjenu na krumpiru namjenjen za suzbijanje krumpirove zlatice.

BOXER 200 SL

BOXER 200 SL  je sistemični i kontaktno-želučani insekticid iz skupine neonikotinoida namijenjen  za suzbijanje štenih kukaca u brojnim poljoprivrednim kulturama.

CHROMOREL – D

CHROMOREL – D je kombinirani insekticid namjenjen za suzbijanje štetnih kukaca u jabukama, kruškama te na ratarskim usjevima.

KOHINOR 200 SL

Kohinor 200 SL je insekticid – neonikotinoid s kontaktnim i želučanim djelovanjem. Primjenjuje se na brojnim poljoprivrednim kulturama.

CALINOGOR

CALINOGOR je sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukacana voćkama, duhanu, repi, i kupusnjačama.

PERFEKTHION

Perfektion je organofosforni sistemično - kontaktni insekticid koji se koristi za suzbijanje štetnika prvenstveno na voćarskim kulturama te za suzbijanje buhača (Halticinae) i repine muhe (Pegomya hyosciami).

TEPPEKI 500 WG

TEPPEKI 500 WG je selektivni kontaktno-sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih ušiju na jabuci, šljivi te breskvi.

Najnovije objave