ROGOR 40

Rogor 40 je sistemični insekticid i akaricid s kontaktnim i želučanim djelovanjem. Primjenjuje se za suzbijnaje štetnika u voćarstvu, ratarstvu i povrtlarstvu.
 

Aktivna tvar  dimetoat 400 g/l

Formulacija  Koncentrat za emulziju ( EC )

Primjena

ROGOR 40 je sistemični insekticid i akaricid s kontaktnim i želučanim djelovanjem.

Primjenjuje se za suzbijanje štetnika:

  • u voćarstvu : jabučnog savijača (Carpocapsa pommonella) samo prve generacije, breskvinog savijača (Cydia molesta), gusjenica lisnih minera (Lyonetiidae) i pokretnih oblika kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus), u koncentraciji 0,15-0,20% (150-200 ml u 100 l vode); maslinine muhe (Dacus oleae) i maslininog moljca (Prays oleae) u koncentraciji 0,1-0,15% (10-15 ml u 10 l vode); sredozemne voćne muhe voćne muhe (Ceratitis capitata) i trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi), u koncentraciji 0,05-0,075%  (50-75 ml u 100 l vode)

voćnih osa (Hoplocampa spp.), lisnih buha (Psylla spp., osim kruškine lisne buhe), lisnih uši (Aphididae), pokretnh stadija grinja (Acarinae), lisnih minera voćaka, u koncentraciji 0,075-0,1% (75-100 ml u 100 l vode); breskvinog moljca (Anarsia spp.) i jabučnog moljca (Hyponomeutha malinellus), u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml u 100 l vode);

  • u ratarstvu i povtlarstvu : duhanovog resičara (Thrips tabaci), lisnih uši (Aphididae), repine muhe (Pegomya hyoscyami) i pokretnih stadija grinja u dozi 0,75-1 l/ha (75-100 ml na 1000 m2); kupusne muhe (Phorbia brassicae), u dozi 1 l/ha uz utrošak 600 l/ha vode.

Sredstvo se smije koristiti najviše 2 puta u povrću i 3 puta u duhanu, repi i voćarstvu. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Karenca:

14 dana za duhan

21 dan za koštičave i jezgričave voćke i kupusnjače

28 dana za mrkvu

35 dana za agrume, repe i žitarice

42 dana za masline.

Jagode se smiju tretirati najkasnije 21 dan prije početka cvatnje ili nakon berbe.

 

Pakiranje:  200  ml; 1 l