NURELLE D

Nurelle D je insekticid za suzbijanje brojnih štetnika u uljanoj repici, šećernoj repi, krumpiru te nasadima jabuka i krušaka.
 

Aktivna tvar 

Klorpirifos-etil 500 g/l + cipermetrin 50 g/l

Formulacija

Koncentrat za otopinu ( EC )

Primjena

NURELLE D je kombinirani insekticid za suzbijanje brojnih štetnika u:

  • šećernoj repi :repine pipe (Bothynoderes punctiventris), u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2), lisne sovice (Mamestra spp.),u dozi 1-1,5 l/ha (100-150 ml  na 1000 m2)
  • uljanoj repici : repičin sjajnik (Meligethes aeneus), u dozi 0,75-1 l/ha (75-100 ml na 1000 m2), tretiranjem na početku pojave imaga
  • krumpiru : krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u dozi 0,6-0,9 l/ha (60-90 ml na 1000 m2), tretiranjem na početku masovnog piljenja larvi
  • nasadima jabuka i krušaka : lisne uši (Aphididae), u koncentraciji 0,075-0,1% (75-100 ml u 100 l vode); jabučni savijač (Cydia/Carpocapsa pomonella), u koncentraciji 0,075-0,1% (75-100 ml u 100 l vode); kruškina lisna buha (Psylla pyri), u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml u 100 l vode)

Tijekom vegetacije smije se primijeniti  najviše dva puta.

Karenca:

21 dan za krumpir

28 dana za jabuke, kruške i šećernu repu

56 dana za uljanu repicu

 

*pH-vrijednost 5%-tne emulzije: 5,6

Izdvojeni sadržaj