CRUISER FS 350

Cruiser 350 FS je sistemični insekticid koji se primjenjuje za tretiranje sjemena.

 

Sastav:

Tiametoksam (350 g/l).

Formulacija:

Tekuća koncentrirana suspenzija (FS).

Opis pripravka:

Cruiser 350 FS je sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih i nadzemnih štetnika u kukuruzu, šećernoj repi i suncokretu. Pokazuje izražen VIGOR EFEKT.

Način djelovanja:

Cruiser 350 FS sadrži djelatnu tvar tiametoksam koja pripada skupini neonikotinoidnih insekticida. Zbog izrazito sistemičnog djelovanja, tiametoksam ulazi u biljku i putem provodnih snopova kreće se po svim biljnim organima. Na taj način pruža visoko učinkovitu zaštitu protiv podzemnih i nadzemnih štetnika. Utvrđeno je da djelatna tvar tiametoksam u biljci utječe na gene koji se aktiviraju u trenutku kada stresni uvjeti negativno utječu na rast i razvoj biljaka (suša, nedostatak hraniva, vlaga, niski pH i dr.). Tiametoksam pomaže biljci da bolje tolerira stresne uvjete i tada dodatno pojačava VIGOR EFEKT same biljke.

Primjena:

Za tretiranje sjemena kukuruza, protiv:
- Žičnjaka (Elateridae).
- Lisnih uši (Aphididae).
- Kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis).

- Ličinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera).
U količini od 900 ml/100 kg sjemena.

Za tretiranje sjemena šećerne repe, protiv:
- Žičnjaka (Elateridae).

- Repinog buhača (Chaetocnema tibialis).
- Repine pipe (Bothynoderes punctiventris).
- Crne repine lisne uši (Aphis fabae).
U količini od 86 - 128 ml sredstva po jednoj sjetvenoj jedinici.
Za tretiranje sjemena suncokreta, protiv:
- Žičnjaka (Elateridae).
U odmjeri od 1 l/100 kg sjemena.

Količina vode ovisi o vrsti sjemena i depozitora (400-600 ml vode na 100 kg sjemena).

Miješanje:

Pripravak se može miješati sa fungicidima za tretiranje sjemena. Dorađeno sjeme, koje je već tretirano sa pripravkom Cruiser 350 FS, ali i drugim insekticidima, ne smije se ponovno tretirati sa istim ili dodatnim sredstvima za tretiranje sjemena.

Upozorenja:

* sjeme se smije tretirati sa sredstvom za tretiranje sjemena Cruiser 350 FS u uređajima za tretiranje sjemena, sukladno propisima i certifikatu o ispravnosti uređaja za tretiranje sjemena. 
* sjeme sa navedenim sredstvom smiju tretirati samo fizičke i pravne osobe koje su upisane u registar za obavljanje poslova vezanih za tretiranje sjemena važećim propisima.

* količina otprašenog praha sa sjemena kukuruza tretiranog pripravkom Cruiser 350 FS ne smije prelaziti 2 g na 100 kg sjemena. Svako pakiranje tretiranim sjemenom mora biti dodatno označeno na etiketi sljedećim navodima: imena djelatnih tvari koje se nalaze na sjemenu kao sredstvo za tretiranje sjemena, količina djelatne tvari, propisana osobna zaštitna oprema. Obvezna upozorenja za proizvođače koji primjenjuju tretirano sjeme: »Sijati u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom na način koji spriječava možebitno zanošanje sredstva sa sjemena na susjedne parcele poštivajući brzinu i smjer vjetra. Zbog zaštite ptica i drugih sisavaca potrebito je tretirano sjeme potpuno položiti u tlo na primjerenu dubinu tako da je sjeme u potpunosti pokriveno tlom«.
Tretirano sjeme ne smije se koristiti za prehranu, krmu i industrijsku preradu. Ako se sredstvo za tretiranje sjemena primjenjuje u propisanim dozama i u skladu sa uputstvima nije fitotoksično za sjeme i ne utječe negativno na klijanje sjemena.

Karenca:

Osigurana vremenom i načinom primjene.

Izdvojeni sadržaj