CONFIDOR SL 200

Confidor SL 200 je sistemični insekticid širokog spektra djelovanja primjenjv na brojnim pojoprivrednim kulturama.

Sastav  imidakloprid ; 200 g / lit.

Formulacija  koncentrat za otopinu.

Primjena

Primjenjuje se kao sistemični insekticid za suzbijanje štetnika u/na:

nasadima koštičavih i jezgričavih voćaka

 • minera okruglih mina (Cemiostoma plantaginea), u koncentraciji 0,0375 – 0,05 % (37,5 – 50 ml / 100 lit. vode)
 • jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea), jabučne zelene uši (Aphis pomi), breskvine zelene uši (Myzus persicae), u koncentraciji od 0,025 % (25 ml / 100 lit. vode)
 • breskvine zelene uši (Myzus persicae), u koncentraciji 0,025 % (25 ml / 100 lit. vode)
 • jabučne krvave uši ( Eriosoma langerum ), u koncentraciji od 0,05 % (50 ml / 100 lit. vode)

agrumima

 • lisne uši agruma (Aphididae), u koncentraciji od 0,15 % (150 ml / 100 lit. vode)
 • odraslog stadija štitastog moljca agruma (Dialeurodes citri), u koncentraciji 0,10 – 0, 15 % (100 – 150 ml / 100 lit. vode)
 • lisnog minera agruma (Phyllocnistis citrella) u koncentraciji 0,1 – 0,2 % (100 – 200 ml / 100 lit. vode)

 * Godišnje se ne smije koristiti više od 2,35 lit. / ha sredstva CONFIDOR SL 200.

ruži

 • lisna uš (Macrosiphum rosae), u koncentraciji 0,05 – 0, 15 % (50 – 150 ml / 100 lit. vode)

 * Confidor SL 200 se na ružama može koristiti samo jednom godišnje.

ukrasnom bilju (zaštičeni prostor)

 • lisne uši ljiljana (Aphididae) u koncentraciji od 0,10 % (100 ml / 100 lit. vode)
 • duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci), u koncentraciji od 0,1 % (10 ml u 10 lit. / vode)
 • zvjezdasti crvac (Pseudococus longispinus) na gardeniji, u koncentraciji 0,05 – 0,10 % (100 ml / 100 lit. vode)
 • odrasli stadij štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) na gerberima u koncentraciji  0,15 – 0,2 % (150 – 200 ml / 100 lit. vode) i na buvardiji u koncentraciji od 0,10 % (100 ml / 100 lit. vode).

 * Confidor SL 200 može se koristiti na ukrasnom bilju samo jedanput godišnje

rajčici (zaštićeni prostor)

 • odrasli stadijštitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) u koncentraciji 0,10 % (100 ml / 100 lit. / vode)
 • duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u koncentraciji 0,075 %.

grahu i grašku

 • graškova zelena uš (Acyrthosiphon pisum) na grašku i crne bobove uši (Aphis fabae) na grahu, u količini od 0,25 – 0,5 lit. / ha (2,5 – 5 ml na 100 m2).

duhanu

 • zelena breskvina uši (Myzus persicae), u količini od 0,25 – 0,5 lit. / ha (2,5 – 5 ml na 100 2).

krumpiru

 • krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini od 250 – 500 ml / ha (2,5 – 5 ml na 100 m2)

 * Sredstvo se može koristiti do dva puta u vegetaciji.

kupusu

 • kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), u koncentraciji od 0,075 % (75 ml sredstva u 100 lit. vode ili 7,5 ml sredstva u 10 lit. vode).

 * Nakon tretiranja presadnica kupusa u vegetaciji nije dopuštena folijarna primjena sredstva Confidor SL 200.

krastavcima

 • duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u koncentraciji od 0,075 % (75 ml / 100 lit. vode) u vremenu od 15 minuta. Iskazuje učinak do 60 dana.

Ograničenja

Sredstvo se smije primjeniti najviše dva puta gosišnje na istoj površini ili u istom nasadu. Sredstvo se ne smije primjenjivati u VRIJEME CVATNJE. Tretirati nakon leta pčela.
Na površinama ili u nasadima u kojima je primjenjeno sredstvo Confidor SL 200 u istoj godini ne smije se uzgajati lisnato povrće.

Karenca

14 dana za rajčicu, krastvce, grah i grašak, 21 dan za kupus, duhan, jezgričavo i koštičavo voće, 35 dana za agrume, 42 dana za krumpir

Biološka ispitivanja s Confidorom SL 200 su jasno dokazala, da su biljke tretirane Confidorom otpornije na ne žive (abiotske) uzroke kao što su suša, visoke temperature, ozon, svjetlost te ostali razlozi koji uzrokuju pomanjkanje kisika. Učinak, što ga posjeduje Confidor SL 200 na fiziološke procese u biljci, je vidljiv u poboljšanju fotosintetskih procesa i boljoj učinkovitosti u korištenju energije u stresnim uvjetima. Rast i razvoj biljke postaje znatno brži, pospješuje se rast korijena i samim time unos hranjivih tvari. Bolje je stvaranje zelene mase, biljke ranije cvatu, ranije zameću plodove, stoga je i prinos biljaka tretiranih s Confidorom SL 200 veći.

Svaka biljka ima vlastiti obrambeni mehanizam u borbi protiv gljiva, virusa i bakterija. S upotrebom Confidora SL 200 aktiviraju se geni koji reguliraju sintezu bjelančevina neophodnih za jačanje i otpornostbiljke.