ACTARA 25 WG

Actara 25 WG je sistemični insekticid namjenjen za suzbijanje krumpirove zlatice te lisnih ušiju duhana, kupusnjača, jabuke i kruške.
 

Aktivna tvar

tiametoksam  25%

Formulacija  

topivie granule (WG)

Primjena

Sistemični je insekticid namijenjen je za suzbijanje:

  • krumpirove zlatice u količini 60 g/ha
  • lisnih uši duhana i kupusnjačama u količini 150-200 g/ha
  • lisnih uši jabuke i kruške u konc. 0,016-0,02 %

Na manjim površinama ako se koristi vinogradarska prskalica, upotrebljava se količina vode od 1.000 l/ha, što iznosi 0,6 g u 10l vodena 100 m2. Sredstvo se može najviše dva puta koristiti na istoj površini u toku vegetacije.

Mogučnost miješanja

Sredstvo se ne preporuča miješati sa sredstvima
EC-formulacije kao i nekim fungicidima na bazi bakra.

Ograničenja

Nakon ranog krumpira u plodoredu ne uzgajati salatu.

Karenca je 14 dana.

 

Izdvojeni sadržaj