VANTEX

Vantexje kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, kupusnjačama, žitaricama, uljanoj repici te šećernoj repi.
 

Aktvna tvar

gama-cihalotrin 60 g/l

Formulacija

mikroenkapsulirana koncentrirana suspenzija

Primjena

kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u:

·         Voćarstvu

o    jabučnog savijača(Cydia pomonella), u koncentraciji sredstva 0,004-0,005% (4-5 ml u 100 l vode);

o   jabučne zelene uši (Aphis pomi) i

o    jabučne pepeljaste uši(Dysaphis plantaginea), u koncentraciji sredstva 0,004-0,0045% (4-4,5 ml u 100 l vode);

o   lisnih minera(Leucoptera malifoliella i druhuh), u koncentraciji od 0,005% (5 ml u 100 l vode);

·         Vinogradarstvo

o    pepeljastog i žutog grozdovog moljca (Lobesia botrana i Eupoecilia ambiquella), u  koncentraciji sredstva 0,004-0,006% (4-6 ml u 100 l vode);

·         Kupusnjačama

o    kupusnog bijelca (Pieris brassicae) u početnim razvojnim stadijima gusjenica, prije njihovog zavlačenja u glavu kupusa, u količini sredstva 0,05-0,06 l/ha (0,5-0,6 ml na 100 m2);

o   kupusnog moljca(Plutella xylostella) prije zavlačenja gusjenica u glavu kupusa, u količini sredstva 0,05-0,06 l/ha (0,5-0,6 ml na 100 m2);

o   kupusne lisne uši(Brevicoryne brassicae), u količini sredstva 0,07-0,08 l/ha (0,7-0,8 ml na 100 m2);

·         Žitaricama

o    žitnih stjenica(Eurygaster sp.), u količini sredstva 40-50 ml/ha;

o   žitnih balaca(Oulema sp.) u količini sredstva 40-50 ml/ha;

·         Uljanoj repici

o   repičinog sjajnika(Meligethes aeneus), u količini sedstva od 60 ml/ha (6 ml na 1000 m2);

·         Šećernoj repi

o    repinog buhača(Chaetocnema tibialis), u količini sredstva 50-60 ml/ha.

 Ograničenja

 Sredstvo se može primijeniti naviše dva puta godišnje na istoj površini.

Razmak između dva tretiranja iznosi najmanje 7 dana.

Primjena iz zrakoplova je – samo iznimno – dozvoljena u ratarstvu, i to samo na vrlo velikim površinama gdje nema opasnosti od kontaminacije voda. Pri tome brzina vjetra mora biti ispod 3 m/s, a relativna vlažnost zraka iznad 55 %. Tretirana površina mora biti udaljena najmanje: 1500 m od ribogojilišta, 200 m od naselja i šuma te 300 m od vodotokova.

Prilikom primjene sredstva paziti da ne dođe do zanošenja škropiva u blizini vodenih površina, jer je sredstvo izuzetno opasno za vodene organizme.

Karenca

14 dana za šećernu repu i kupusnjače glavatice; 21 dan za ostale kupusnjače i vinovu lozu; 35 dana za žitarice i 42 dana za uljanu repicu.

Karenca za agrume je 21 dan, a za ostale voćke iznosi 14  dana.

 Radna zabrana

24 sata

Izdvojeni sadržaj