SUCCESS BAIT

Success bait je kontaktno-želučani insekticid iz skupine naturaliteta namijenjen je za suzbijanje mediteranske voćne muhe na mandarinama i drugim citrusima te maslinine muhe.
 

Aktivna tvar spinosad 0,24 g/l + atraktant 264 g/l

Formulacija tekuća pasta – koncentrat za suspenziju.

Primjena

SUCCESS BAIT  je kontaktno-želučani insekticid iz skupine naturaliteta namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:

mandarinama i drugim citrusima

  • mediteranske voćne muhe na mandarinama i drugim citrusima u količini od 1 l/ha, 1,25 l/ha ili 1,5 l/ha (koncentracija 4 - 5 %).

maslini

  •  maslinine muhe u količini od 1 l/ha, 1,25 l/ha ili1,5 l/ha (koncentracija 4 - 5 %).

Sredstvo se primjenjuje u koncentraciji od 4 - 5 % tj. potrebno je razrijediti 400 - 500 ml sredstva u 10 l vode te tretirati svako stablo tj. pojedine grane na stablu s 50 - 90 ml škropiva.

Potrebno je utrošiti 20 - 25 l škropiva po hektaru tako da se tretira 40 % nasada.

Prvo tretiranje treba obaviti čim se štetnik pojavi na plodovima i dalje u razmacima 7 - 10dana. 

Tretirati krupnim kapima. Pripremljeno škropivo potrebno je utrošiti u roku od 24 sata.

Također suzbija i druge vrste voćnih muha.

Karenca  4 dana za agrume  14 dana za maslinu