PYRINEX 48 EC

Pyrinex 48 EC je zemljišni kontaktni insekticid dobrog dubinskog djelovanja za suzbijanje ličinki štetnika u  tlu.

Insekticid širokog spektra djelovanja

Aktivna tvar

klorpirifos, 480 g/l

Formulacija

tekući koncentrat za emulziju – EC

Djelovanje i primjena

Zemljišni kontaktni insekticid dobrog dubinskog djelovanja za suzbijanje ličinki štetnika u  tlu:

  • žičnjaka (Elateridae)
  • hrušta (Melolontha melolontha)
  • rovca (Gryllotalpa gryllotalpa)
  • sovica pozemljuša (Noctuidae)
  • u ratarskim usjevima (kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu), krumpiru (osim mladog) i  povrću (osim korjenastog povrća).

Doze primjene

  • po cijeloj površini (širom) u količini 6-8 l/ha (0,6-0,8  l preparata na 1000 m²;

 60-80 ml preparata na 100 m²) - primjena širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada štetnika u tlu

  • u trake širine 10-15 cm u količini 3 l/ha (30 ml preparata na 100 m²; 300 ml na 1000 m²)

 

Inkorporaciju (unošenje) u tlo na 5-8 cm dubine obaviti odmah nakon tretiranja.

Prednosti

  • Potvrđena visoka djelotvornost
  • Pyrinex djeluje na velik broj štetnika raznih kultura i staništa
  • Pyrinex je registriran širom svijeta za mnoge štetnike i na mnogim kulturama

Pyrinex je kompatibilan s većinom insekticida, fungicida i akaricida te se može primjenjivati s njima u kombinaciji.

Karenca

42 dana kupusnjače i ostalo povrće, 63 dana luk i 91 dan krumpir. U kukuruzu, repi i suncokretu osigurana je vremenom primjene, a za lišće repe iznosi 91 dan. Ne smije se koristiti nakon 01.07. jer je razgradnja u tlu sporija zbog nedostatka vlage u tlu.

U Europi se još koristi

U ratarstvu i povrtlarstvu (kukuruz, šećerna repa, suncokret, duhan, žitarice, krumpir, paprika, kupusnjače, luk ) za suzbijanje sovica pozemljuša (Noctuidae), lisnih uši (Aphidae), repine pipe (Bothynoderes punctiventris), repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), rovca (Gryllotalpa gryllotalpa) u količini 1-1,5 l/ha.
U voćarstvu za suzbijanje lisnih uši (Aphidae), krvave uši (Eriosoma lanigerum), jabučnog savijača (Cydia/Carpocapsa pomonella), jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), dudovca (Hyphantria cunea), gubara (Limantria dispar), breskvinog savijača (Cydia molesta), šljivinog savijača (Cydia funebrana), cvrčka (Cicadina), u količini 1-1,5 l/ha.

Utjecaj sredstva na korisne organizme

U primjeni sredstvo nije opasno za pčele, gujavice i predatore: Typhlodromus athiase, Orius laevigatus, Encarsia formosa. Ne oštećuje C i N mikrobiološku aktivnost u tlu.

Razvrstan je u III skupinu otrova