Kontaktni insekticidi

Kontaktni insekticidi

Kontaktni insekticidi

za insekte koji grizu i žvaču lišće ili druge djelove biljke.

Kontaktni insekticidi djeluju na štetnika izravno svojim dodirom.

BATURAD WP

Baturad WP je biološki selektivni kontaktni insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira (Lepidoptera). Primjenjuje se u šumarstvu, voćarstvu, maslinama, vinogradarstvu, povrtlarstvu i na ukrasnom bilju.  

DEGESCH PLOČE (TRAKE)

DEGESCH je insekticid-fumigant za suzbijanje skladišnih štetnika formuliran u obliku ploča ili traka.

KARIS

Karis je kontaktno-želučani insekticid iz skupine piretroida namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u pšenici, ječmu,šećernij repi, uljanoj repici, vinovoj lozi i jabuci.

MAVRIK 2 F

Mavrik 2F je kontaktni insekticid za suzbijanje lisnih ušiju (Aphididae) na jabuci, ružama te šećernoj repi. Mavrik 2F je proizvod za primjenu u cvatnji jer je siguran za pčele.

MIMIC

MIMIC je BIOTEHNIČKI  INSEKTICIDI ( REGULATORI  RAZVOJA ) namjenjen  za suzbijanje jabučnog savijača, pepeljastog i žutog grožđanog moljca te maslinovog moljca.

MIMIC ULV

MIMIC ULV je insekticid iz potpuno nove kemijske skupine (M.A.C.),a primjenjuje se u šumarstvu. MIMIC je selektivan na korisne insekte, te je prihvatljiv u integriranoj zaštiti bilja.

MINERALNO SVIJETLO ULJE

Mineralno svijetlo ulje je kontaktni insekticid-ovicid, i pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka herbicida.  

DURSBAN E-48

Dursban E-48 jekontaktno-želučani orgaofosforni insekticid namjenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu i ratarstvu te ličinki štetnika u tlu.  

LASER

Laser je  kontaktno-želučani insekticid iz skupine naturalita namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u krumpiru, jabuci, vinovoj lozi te paprici, rajčici, krastavcima i gerberima u zaštićenom prostoru.  

PYRINEX 48 EC

Pyrinex 48 EC je zemljišni kontaktni insekticid dobrog dubinskog djelovanja za suzbijanje ličinki štetnika u  tlu.

VANTEX

Vantexje kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, kupusnjačama, žitaricama, uljanoj repici te šećernoj repi.  

ALVERDE

Alverde je kontaktni insekticid namjenjen za suzbijanje krumpirove zlatice u krumpiru.

BIJELO ULJE

Bijelo ulje je kontaktni insekticid-akaricid.Primjenjuje se za zimsko/ljetna tretiranja višegodišnjih nasada u svrhu suzbijanje brojnih štetnika te suzbijanje lisnih ušiju u sjemenskom krumpiru.Koristi se i kao okvašivač za poboljšanje učinka herbicida  

DECIS 2,5 EC

Decis 2,5 EC kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, krumpiru, uljanoj repici i pšenici.

ACTELLIC 50 EC

Actellic je insekticid i akaricid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtlarstvu te u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda kao i na uskladištenoj pšenici i kukuruzu.  

DIREKT

Direkt je insekticid dodirnog (kontaktnog) i želučanog djelovanja. Uništava ličinke i odrasle oblike insekata (imaga). Ima dobro početno i dovoljno trajno djelovanje.odliku je se širokim spektrom djelovanja  u vrlo malim koncentracijama.  

FORCE 1,5 G

Force 1,5 G je zemljišni insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i želučanim djelovanjem za suzbijanje štetnih insekata u ratarstvu (šećernoj repi, suncokretu, kukuruzu) i povrćarstvu.  

SUCCESS BAIT

Success bait je kontaktno-želučani insekticid iz skupine naturaliteta namijenjen je za suzbijanje mediteranske voćne muhe na mandarinama i drugim citrusima te maslinine muhe.  

SUMIALFA 5-FL

Sumialfa 5 FL  je  kontaktni insekticid  brzog i dugotrajnog djelovanja. Primjenjuje se za suzbijanje brojnih štetnika u voćarstvu, vinograarstvu, šećernij repi, uljanoj repici i povrću.  

KARATE ZEON

Karate Zeon je insekticid za suzbijanje štetnika u strnim žitaricama, uljanoj repici, šećernoj repi, vinogradarstvu i voćarstvu.  

MATCH 050 EC

Match 050 EC je insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na jezgričavom voću, vinovoj lozi, krumpiru paprici te u šumarstvu.  Pripada grupi regulatora razvoja kukaca. Prikladan za primjenu u integriranoj zaštiti bilja i tamo gdje je utvrđena rezistentnost na druge grupe insekticida.

Najnovije objave