MINERALNO SVIJETLO ULJE

Mineralno svijetlo ulje je kontaktni insekticid-ovicid, i pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka herbicida.
 

Aktivna tvar rafinirano mineralno ulje 800 g/l.

Formulacija uljna emulzija

Primjena

Mineralno svijetlo ulje je kontaktni insekticid-ovicid, i pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka herbicida

ZA ZIMSKO TRETIRANJE VOĆAKA za suzbijanje

 • kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus),
 • breskvine štitaste uši (Lecanium corni i L. persicae),
 • šljivine štitaste uši (Eulecanium corni),
 • maslinovog medića (Saissetia oleae),
 • maslinove štitaste uši (Pollinia pollinii),
 • naranđinog crvca (lcerya purchasi)
 • crvene štitaste uši agruma (Chrysomphalus distyospermi),
 • smokvinog medića (Ceroplastes rusci),
 • jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum),
 • lisnih buha (Psylla spp.) i
 • zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi),

tretiranje zimskih jaja navedih štetnika, tijekom mirovanja vegetacije pa do bubrenja pupova, do fenofaze C i D (mišje uši)  u koncentraciji 3-4% (300- 400 ml u 10 I vode) i u koncentraciji 5% (500 ml u 10 I vode) za tretiranje pupoljaka u fenofazi C i D.

ZA LJETNO TRETIRANJE VOĆAKA za suzbijanje

 • štitastih uši (Coccidae),
 • lisnih uši (Aphididae) i
 • crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)

na jabuci, kruški, šljivi, maslini, agrumima, vinovoj lozi, smokvi i oleandru. Za sve navedene namjene potrebno je koristiti sredstvo u koncentraciji 1- 2%(100-200 ml u 10 l vode). Izbjegavati tretiranje oslabljenih biljaka dužom sušom, (oslabljeni turgor).

 • Na kruški suzbija i kruškinu buhu (Psylla piri).

NA SJEMENSKOM KRUMPIRU za suzbijanje

 • lisnih uši u količini od 10 l/ha (100 ml u 10 I vode na 100 m2) tretiranjem svakih sedam dana u cilju sprječavanja zaraze gomolja Y virusom.

ZA ZIMSKU ZAŠTITU VINOVE LOZE za suzbijanje

 • štitastih ušiju i
 • zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)

u koncentraciji 3-4% (300- 400 ml u 10 I vode).

KAO POMOĆNO SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE UČINKA HERBICIDA U:

 • KUKURUZU, kod primjene nakon nicanja, s kombinacijom herbicidima TAROT 25 WG + HARMONY 75 DF. Mineralno svijetlo ulje se primjenjuje u količini 2 l/ha (200 ml/1.000 m2), a herbicidi u registriranim dozama i stadijima rasta kukuruza i korova.
 • ŠEĆERNOJ REPI koristi se kao pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka
  herbicida nakon nicanja na osnovi: kloridazona, metamitrona, etofumesata,
  fenmedifama, desmedifama, klopiralida, cikloheksanona i ariloksifenoksi
  spojeva.

Tretiranje šećerne repe je potrebno obaviti u fazama od kličnih (kotiledonskih) listića do 2-6 listova s količinom sredstva 0,5-2 l/ha. U fazi kličnih listića šećerne repe koristi se 0,5 l/ha, u fazi 2 lista 1-1,5 l/ha, u fazama 2-4-6 listova 1-2 l/ha sredstva. Vrijeme i količina primjene ovisi o primijenjenim herbicidima, u skladu s njihovom registracijom. Razmaci tretiranja su 5-15 dana što ovisi o klimatskim i edafskim faktorima, odnosno porastu šećerne repe i korova. Primjena Mineralnog svijetlog ulja preporuča se posebno u nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša), kod suzbijanja korova koji se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod korova većih razvojnih stadija. Tretiranje treba obaviti uz utrošak od 200-400 I vode po hektaru, odnosno 20-40 I na 1.000 m2.

Fitotoksičnost
Zbog fitotoksičnosti ne preporuča se upotreba u kukuruzu, a posebno u šećernoj repi neposredno nakon jače kiše, kada su kulture pod stresom zbog suviška vlage ili hladnoće, kao i na temperaturi većoj od 25°C.

Karenca
42 dana za voćke i vinovu lozu. Masline se smiju tretirati najkasnije do
kraja srpnja.

Napomena
Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje osim u sjemenskom krumpiru. Mješavine sa sredstvima na osnovu metamitrona treba odmah utrošiti. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Ako se Mineralno svijetlo ulje ne primjenjuje kao pomoćno sredstvo za dopuštene namjene (u kukuruzu i šećernoj repi), onda se ne smije miješati s drugim sredstvima za zaštitu bilja osim s uljnim insekticidima i uljnim fungicidima.