MAVRIK 2 F

Mavrik 2F je kontaktni insekticid za suzbijanje lisnih ušiju (Aphididae) na jabuci, ružama te šećernoj repi.

Mavrik 2F je proizvod za primjenu u cvatnji jer je siguran za pčele.

Aktivna tvar tau-fluvalinat, 240 g/l

Formulacija tekuća koncentrirana  suspenzija – F

Djelovanje i primjena

Mavrik 2F je kontaktni insekticid za suzbijanje lisnih uši ( Aphididae ):

  • jabučne zelene ušiAphis pomi ) i jabučne pepeljaste ušiDysaphis plantaginea ) na jabuci u koncentraciji 0,02%-0,04%
  • lisnih ušiAphididae ) na ruži u koncentraciji 0,02%
  • crne repine ušiAphis fabae ) na šećernoj repi u dozi 0,2 l/ha

Sredstvo treba primijeniti prije pojave simptoma kovrčanja lista.

Glavne karakteristike i prednosti

Mavrik 2F je odličan piretroid - prijatelj pčela, vodeći je insekticid za sigurnost pčela.
Mavrik 2F je odličan u suzbijanju kukaca koji sišu i grizu.
Mavrik 2F kombinirana djelotvornost na štetne i selektivnost na korisne kukce.
Mavrik 2F je proizvod za primjenu u cvatnji.
Mavrik 2F je djelotvoran  na temperaturama od + 9ºC do +30ºC.

Aktivna tvar Mavrika 2F tau-fluvalinat uklapa se u IPM Program:

·         100% siguran za pčele.

·         U 90% slučajeva dodatno tretiranje nije potrebno.

·         U preporučenim dozama (10-30 ml/ha) nema ostataka na voću.

·         Smanjuje populaciju grinja.

U svijetu se još koristi u sljedećim kulturama

žitarice, uljana repica, krumpir, kupusnjače, salata, grašak, rajčica, paprika, artičoka, jezgričavo voće, vinova loza, agrumi, jagode, ljekovito bilje, ukrasno bilje.

Ograničenja

Mavrik 2F smije se najviše dva puta godišnje koristiti na istoj površini. Na ukrasnom bilju prvenstveno se dozvoljava na drvenastom ukrasnom bilju (ruža i dr.) u vrijeme neotvorenih cvjetnih pupova. Nema repelentni učinak na pčele. Nije opasan za pčele ako se tretira najmanje 2 sata prije leta pčela i nakon leta pčela. Primjena iz zrakoplova se iznimno može dozvoliti na velikim površinama šećerne repe.

Karenca

 14 dana za korijen šećerne repe, 21 dan za jabuke, 35 dana za lišće repe za krmu.

Razvrstan je u III skupinu otrova.