LASER

Laser je  kontaktno-želučani insekticid iz skupine naturalita namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u krumpiru, jabuci, vinovoj lozi te paprici, rajčici, krastavcima i gerberima u zaštićenom prostoru.
 

Aktivna tvar

spinosad 240 g/l

Formulacija

tekuća koncentrirana suspenzija.

Primjena

LASER je  kontaktno-želučani insekticid iz skupine naturalita namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u:

Krumpiru

  • krumpirove zlatice u količini od 0,1 - 0,15 l/ha

Vinovoj lozi

  • pepeljastog i žutog grožđanog moljca u koncentraciji 0,015 - 0,02 %.

Jabuci

  • minera okruglih mina i savijača kožice ploda u koncentraciji 0,06 - 0,08 %.

Paprici u zaštićenom prostoru

  • kalifornijskog tripsa u koncentraciji 0,03 - 0,05 % uz dva tretiranja u razmaku od 3 - 4 dana.

Krastavcu u zaštićenom prostoru

  • kalifornijskog tripsa u koncentraciji 0,04 - 0,05 % uz dva tretiranja u razmaku  od 3 - 4 dana.
  • lisnog minera u koncentraciji 0,03 - 0,05 % uz dva tretiranja u razmaku od 3 - 4 dana.

Rajčici u zaštićenom prostoru

  • lisnog minerau koncentraciji 0,03 - 0,05 % uz dva tretiranja u razmaku od 3 - 4 dana.

Gerberima u zaštićenom prostoru

  • kalifornijskog tripsa i lisnog minerau koncentraciji 0,03 - 0,05 % uz dva tretiranja u razmaku od 3 - 4 dana.

Ograničenja

Na istoj površini koristi se najviše tri puta godišnje.
Ne smije se tretirati za vrjeme cvatnje.
Tretiranje dozvoljeno samo nakon leta pčela.
Prilikom primjene preporuča se upotreba ovlaživača.

Karenca

·         3 dana za rajčicu i krastavace

·         7 dana za papriku i krumpir

·         21 dan za vinovu lozu i jabuke