DIREKT

Direkt je insekticid dodirnog (kontaktnog) i želučanog djelovanja. Uništava ličinke i odrasle oblike insekata (imaga). Ima dobro početno i dovoljno trajno djelovanje.odliku je se širokim spektrom djelovanja  u vrlo malim koncentracijama.
 

Kontaktni insekticid širokog spektra djelovanja.

Aktivna tvar Ralfacipermetrin 100 g/l

Djelovanje
DIREKT je insekticid dodirnog (kontaktnog) i želučanog djelovanja. Uništava ličinke i odrasle oblike insekata (imaga). Ima dobro početno i dovoljno trajno djelovanje. Djelotvoran je u vrlo malim koncentracijama. Odlikuje se afinitetom za voštane prevlake na listovima biljaka. Netopivost u vodi čini ga stabilnim i u kišnim uvjetima.

Primjena

U voćarstvu rabi se za suzbijanje

 • jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella) u konc. 0,015-0,018 % (1,5-1,8 ml/10 l vode),
 • jabučne ose pilatke (Hoplocampa testudinea) od 0,015-0,025 % (1,5-2,5 ml/10 l vode),
 • breskvina savijača (Cydia molesta) i lisnih uši (Aphididae) u konc. od 0,012-0,015 % (1,2-1,5 ml/10 l vode),
 • kruškinih buha (Psylla spp.) u konc. od 0,018-0,2 % (1,8-2 ml/10 l vode),
 • crne i žute ose šljivarice (Hoplocampa minuta, H. flava) u konc. od 0,015-0,025% (1,5-2,5 ml/10 l vode),
 • dudovca (Hyphantria cunea) u konc. od 0,01-0,012% (1-1,2 ml/10 l vode).

Na vinovoj lozi rabi se za suzbijanje

 • pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Cylesia ambiquela) u konc. 0,012-0,015 % (1,2-1,5 ml/10 l vode), i
 • medećeg cvrčka (Metcalfa pruinosa) u konc. od 0,02 % i 0,025 %.

 Na ratarskim kulturama služi za suzbijanje

 • repičina sjajnika (Meligethes aeneus) i repičine ose listarice (Athalia colibri) na uljanoj repici u količini od 0,1 l/ha, odn. 0,06 l/kj (1ml u 10 l vode na 100 m2),
 • krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) i žitnog balca (Lema melanopa) u količini od 0,1-0,12 l/ha, odn. 0,06-0,075 l/kj (1-1,2 ml u 10 l vode na 100 m2), pa za suzbijanje
 • lisnih sovica (Mamestra brassicae) na šećernoj repi u količini od 1,5-1,75 ml u 10 l vode na 100 m2 i
 • ozimih sovica (Agrotis spp.) također na šećernoj repi u količini od 0,2 l/ha odn. 0,12 l/kj (2ml u 10 l vode na 100 m2).

U povrćarstvu služi za suzbijanje

 • kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u količini od 0,08-0,12 l/ha, odn. 0,05-0,07 l/kj (0,8-1,2 ml u 10 l vode na 100 m2).

Na ukrasnom bilju upotrebljava se za suzbijanje

 • resičara (Thrips spp.) u konc. od 0,012-0,018 %, što odgovara 1,2-1,8 ml u 10 l vode.

U staklenicima služi za suzbijanje

 • štitastog moljca (bijele mušice-Trialeurodes vaporariorum) na rajčici, na krastavcima i na ukrasnom bilju u konc. od 0,02-0,025 % odn. 2-2,5 ml u 10 l vode. Kod primjene na krastavcima preporuča se dodati okvašivač.

U šumama se upotrebljava za suzbijanje

 • mladih razvojnih oblika gusjenica gubara (Lymantria dispar) I. i II. generacije, orošavanjem u količini od 0,1 l/ha odn. 0,06 l/kj uz utrošak 30-50 l vode na hektar (20-30 l/kj vode).

Djelotvornost DIREKTA postiže se njegovom pravilnom i pravodobnom upotrebom. DIREKT se smije upotrijebiti najviše dva puta u tijeku vegetacije na istoj površini.

Miješanje
DIREKT se ne smije miješati s bordoškom juhom ni s preparatima koji daju lužnatu reakciju.

Fitotoksičnost
U propisanim količinama (koncentracijama) DIREKT nije toksičan niti utječe negativno na tehnološku vrijednost poprskanog bilja ni proizvoda.

Karenca
14 dana za krumpir, rajčicu, krastavce, voćke, 21 dan za v. lozu, 28 dana za stočnu i šećernu repu i za kupus, 35 dana za žita i 42 dana za uljanu repicu, duhan, agrume.

Izdvojeni sadržaj