Kontaktni insekticidi

Kontaktni insekticidi

Kontaktni insekticidi

za insekte koji grizu i žvaču lišće ili druge djelove biljke.

Kontaktni insekticidi djeluju na štetnika izravno svojim dodirom.

BATURAD WP

Baturad WP je biološki selektivni kontaktni insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira (Lepidoptera). Primjenjuje se u šumarstvu, voćarstvu, maslinama, vinogradarstvu, povrtlarstvu i na ukrasnom bilju.  

DEGESCH PLOČE (TRAKE)

DEGESCH je insekticid-fumigant za suzbijanje skladišnih štetnika formuliran u obliku ploča ili traka.

KARIS

Karis je kontaktno-želučani insekticid iz skupine piretroida namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u pšenici, ječmu,šećernij repi, uljanoj repici, vinovoj lozi i jabuci.

MAVRIK 2 F

Mavrik 2F je kontaktni insekticid za suzbijanje lisnih ušiju (Aphididae) na jabuci, ružama te šećernoj repi. Mavrik 2F je proizvod za primjenu u cvatnji jer je siguran za pčele.

MIMIC

MIMIC je BIOTEHNIČKI  INSEKTICIDI ( REGULATORI  RAZVOJA ) namjenjen  za suzbijanje jabučnog savijača, pepeljastog i žutog grožđanog moljca te maslinovog moljca.

MIMIC ULV

MIMIC ULV je insekticid iz potpuno nove kemijske skupine (M.A.C.),a primjenjuje se u šumarstvu. MIMIC je selektivan na korisne insekte, te je prihvatljiv u integriranoj zaštiti bilja.

MINERALNO SVIJETLO ULJE

Mineralno svijetlo ulje je kontaktni insekticid-ovicid, i pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka herbicida.  

PYRINEX 250 ME

Pyrinex 250 ME je kontaktni insekticid širokog spektra djelovanja primjenjiv na voćarskim, ratarskim te povrtnim kulturama.  

BETA-BAYTHROID EC 025

Beta-baythroid EC 025 je kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u ratarskim usjevima, povrtnim kulturama, voćkama, vinovoj lozi i hmelju.

DETIA GAS-EX P (PELETE)

DETIA GAS-EX P (PELETE) DETIA GAS-EX P (PELETE) su insekticid-fumigant  za suzbijanje skladišnih štetnika ( štetnih kornjaša, moljaca i grinja) na uskladištenim zrnatim poljoprivrednim proizvodima, u duhanu  te u praznim skladištima i mlinovima.

DURSBAN E-48

Dursban E-48 jekontaktno-želučani orgaofosforni insekticid namjenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu i ratarstvu te ličinki štetnika u tlu.  

KENYATOX VERDE

Kenyatox verde je insekticidni koncentrat od prirodnog piretrina za uništavanje lisnih uši, resičara i štitastih moljaca na ukrasnim biljkama na otvorenom i u rasadniku.

LASER

Laser je  kontaktno-želučani insekticid iz skupine naturalita namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u krumpiru, jabuci, vinovoj lozi te paprici, rajčici, krastavcima i gerberima u zaštićenom prostoru.  

PYRINEX 48 EC

Pyrinex 48 EC je zemljišni kontaktni insekticid dobrog dubinskog djelovanja za suzbijanje ličinki štetnika u  tlu.

VANTEX

Vantexje kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, kupusnjačama, žitaricama, uljanoj repici te šećernoj repi.  

ALVERDE

Alverde je kontaktni insekticid namjenjen za suzbijanje krumpirove zlatice u krumpiru.

ASTRO

Astro je kontaktni insekticid namjenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu te ratarskim usjevima.  

BIJELO ULJE

Bijelo ulje je kontaktni insekticid-akaricid.Primjenjuje se za zimsko/ljetna tretiranja višegodišnjih nasada u svrhu suzbijanje brojnih štetnika te suzbijanje lisnih ušiju u sjemenskom krumpiru.Koristi se i kao okvašivač za poboljšanje učinka herbicida  

DECIS 2,5 EC

Decis 2,5 EC kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, krumpiru, uljanoj repici i pšenici.

ACTELLIC 50 EC

Actellic je insekticid i akaricid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtlarstvu te u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda kao i na uskladištenoj pšenici i kukuruzu.  

DETIA GAS-EX T (TABLETE)

DETIA GAS-EX T (TABLETE) je insekticid-fumigant  za suzbijanje skladišnih štetnika ( štetnih kornjaša, moljaca i grinja) na uskladištenim zrnatim proizvodima, uskladištenom duhanu te praznim skladištima i mlinovima.  

DIREKT

Direkt je insekticid dodirnog (kontaktnog) i želučanog djelovanja. Uništava ličinke i odrasle oblike insekata (imaga). Ima dobro početno i dovoljno trajno djelovanje.odliku je se širokim spektrom djelovanja  u vrlo malim koncentracijama.  

DURSBAN G-7,5

Dursban G-7,5 je zemljišni kontaktni, organofosforni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u tlu.

FASTAC 10 SC

Fastac 10 SC  je kontaktni-želućani insekticid iz skupine piretroida namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u voćnjacima; vinogradima; ratarskim kulturama; kupusnjačama te zaštičenim prstoriima.  

Najnovije objave