DEMITAN

Demitan je  kontaktni dugotrajni akaricid namijenjen za suzbijanje grinja u nasadima jabuka, krušaka te vinove loze.
 

Aktivna tvar fanazakin 200 g/l

Formulacija  tekuća koncentrirana suspenzija

Primjena

DEMITANje  kontaktni dugotrajni akaricidnamijenjen za suzbijanje grinja u:

vočnjacima jabuka i krušaka te vinove loze

  • crvenog voćnog paukau količini 0,5 l/ha (0,05 %, odnosno 5 ml u 10 l vode).
  • koprivine grinjeu količini 0,6 - 0,7 l/ha (0,06 - 0,07 % odnosno 6 - 7 ml u 10 l vode).
  • lozine grinjeu količini 0,5 l/ha  (0,05 % odnosno 5 ml u 10 l vode).

Ograničenja
U istom nasadu koristi se najviše dva puta godišnje u razmacima dužim od 21 dan.
Na vinovoj lozi smije se koristiti jednom prije cvatnje i jednom poslije cvatnje.
Djeluje na pokretne stadije grinja, a ima sporedno djelovanje i na ljetna jaja grinja.
Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.


Karenca
          35 dana za jabuke i kruške
          49 dana za vinovu lozu