Insekticidi

Insekticidi su sredstva kemijskog ili biološkog podrijetla namjenjena za suzbijanje štetnih kukaca ( insekata ).

Insekticidi mogu imati brzo početno djelovanje ( INICIJALNO ) ili sporo početno djelovanje koje je ujedno i trajnije ( REZIDUALNO ). Pri zakašnjeloj primjeni insekticida u vrijeme jakog napada štenika prednost imaju insekticidi brzog početnog djelovanja, no u pravovremenoj primjeni prednost se daje insekticidim rezidualnog djelovanja. Rezidualno djelovanje insekticida povezano je i s duljim zadržavanjem ostataka ( rezidua ) u biljci te je iz tog razloga za ovu vrsu insekticida propisana i dulja karenca.

Prema mjestu primjene razlikujemo insekticide:

 • za tretiranje biljaka
 • za tretiranje tla i sjemena
 • za tretiranje žita i zrnatih mahunarki u skladištima
 • za zaštitu drva
 • za fumigaciju

Podjela insekticida prema kemijskoj pripadnosti:

KEMIJSKI INSEKTICIDI

 • klorirani ugljikovodici
 • organofosforni insekticidi
 • karbamti
 • sintetski piretroidi
 • neonikotinoidi
 • selektivni aficid
 • inhibitori gaba receptora sinapsa
 • mineralna ulja

BIOLOŠKI INSEKTICIDI

 • predatori i parazitoid
 • mikrobiološka sredstva
 • derivati mikroorganizama ( naturaliti )
 • prirodna sredstva – biljni insekticidi
 • genetički preinačene ( insekticidne ) biljke

BIOTEHNIČKI INSEKTICIDI

 • regulatori rasta i razvoja insekata
 • atraktanti i feromoni
 • repelenti i fagodeterenti
 • induktori otpornosti biljaka
 • antirezistenti
 • kemosterilitzanti
 • fotoinsekticidi
 • alternativna sredstva

Najnovije objave