STOMP 330 E

Stomp 330 E je zemljišni herbicid koji se primjenjuje u ratarstvu, a posebno u povrćarstvu.Suzbija korove u fazi klijanja i nicanja i to jednogodišnje travne i širokolisne korove (muhar, proso, štir, plamida, pepeljuga, gorušica, ambrozija).

Aktivna tvar pendimetalin 33,0 %

Formulacija:  EC, Koncentrat za emulziju

Primjena
Stomp 330 E je zemljišni herbicid koji je našao široku primjenu u ratarstvu, a posebno u povrćarstvu.
Suzbija korove u fazi klijanja i nicanja i to jednogodišnje travne i širokolisne korove (muhar, proso, štir, plamida, pepeljuga, gorušica, ambrozija i dr.).
Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja ili rasađivanja.

Doziranja:

  • 3,0-4,0 l/ha grašak,
  • 4,0 l/ha grah i grah mahunar; mrkva i peršin;
  • 4,0-6,0 l/ha kukuruz, soja, suncokret, krumpir;
  • 5,0 l/ha luk iz sjemena i lučice kupusnjače iz prijesadnica
  • 4,0 l/ha rajčica i paprika iz sjemena
  • 5,0 l/ha rajčica i paprika iz prijesadnica
  • 5,0-6,0 l/ha pšenica pre ili post em (ZCK 11-21);
  • 5,0-7,0 l/ha duhan prije presađivanja

Stomp 330 E selektivan je u velikom broju kultura.

Gotovo je ne topljiv u vodi.

Zbog uskog spektra u kombinira se s herbicidima koji sadrže drugu djelatnu tvar.

Ograničenja

Ne prporuča se ga primjenjivati na tlima s manje od 1,5 % humusa.

Nakon primjene u krumpiru i povrću iste godine ne smiju se sijati: repa i cikla, a dozvoljena je sjetva: kupusa, luka, salate, rajčice, mrkve, soje i kukuruza.

Grašak, grahorica i ječam smiju se sijati 3 mjeseca nakon primjene pendimetalina na istoj površini.

U slučaju propadanja usjeva dozvoljena je sjetva samo kukuruza, a nakon 3 mjeseca sve ostale kulture u kojima ova djelatna tvar  ima dozvolu za uporabu.

Karenca:  42 rajčica; 63 kukuruz za silažu, luk, krumpir, paprika i kupus, OVP ostalo.