RACER 25 EC

Racer 25-EC je zemljišni i kontaktni herbicid, a koristi se za suzbijanje jednogodišnjih  širokolisnih korova u suncokretu, krumpiru i kukuruzu ( bez podusjeva ).

Aktivna tvar

Flukloridon 250 g/l

Formulacija

tekući koncentrat za emulziju (EC)

Primjena

RACER 25-EC je zemljišni i kontaktni herbicid, a koristi se za suzbijanje jednogodišnjih  širokolisnih korova (Abuthilon theophrasti-europski mračnjak, Ambrosia elatior -ambrosija, limundžik, Polygonum spp.-dvornici, Xanthium spp.-dikice i dr.) i nekih travnih korova u:

suncokretu, u dozi 2-3,5 l/ha (ovisno o tipu tla):

do 2 l/ha laka tla

2.5 l/ha srednje teška tla

3-3,5 l/ha teška tla i tla sa 3 i više % humusa

Tretiranje se obavlja nakon sjetve, a prije nicanja suncokreta.

Radi proširenja spektra djelovanja na korove može se kombinirati sa herbicidima: Prohelan -T, Triflurex 48 EC, Bravo. Ukoliko se koristi u  kombinaciji s drugim herbicidima RACER 25-EC se primjenjuje u dozi 1.5-2 l/ha.

krumpiru, u dozi 2 l/ha, tretiranjem nakon sadnje, a prije nicanja krumpira.

Radi proširenja  djelovanja može se kombinirati s drugim herbicidima. Ukoliko se koristi u kombinaciji s drugim  herbicidima RACER 25-EC se primjenjuje u dozi 1.5-2 l/ha.

kukuruzu (bez podusjeva), tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza, u kombinaciji:

        a) 1 l/ha Racera + 1,5 l/ha Radazina u humidnim područjima,

        b) 1,5 l/ha Racera +1 l/ha Radazina u aridnim područjima,

RACER 25-EC primjenjen sam nije dovoljno djelotvoran na sjemenske travne korove, pa se stoga može kombinirati i sa graminicidima  kao što su: Bravo i Trophy.

U praksi se često koristi kombinacija Racer 25 EC (1-1,5 l/ha) + Radazin T-50 (1-1,5 l/ha) + Trophy (2-3 l/ha).

Karenca

OVP ( ograničena je vremenom primjene ) kod suncokreta i kukuruza za zrno,

63 dana za krumpir i silažni kukuruz

Otrovnost

Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.