KOBAN T

Koban T je kombinirani zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Aktivna tvar

petoksamid    300 g/l
terbutilazin     250 g/l

Formulacija

tekuća koncentrirana suspoemulzija

Primjena

Kombinirani zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova: običnog koštana, muharika, obične svračice i divljeg prosa, te jednogodišnjih širokolisnih korova: šćira, bijele lobode, pelinolosne ambrozije, velikog dvornika i dr.;  u kukuruzu za zrno i silažu.

Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije nicanja ili u nicanju korova.

Ovisno o tipu tla i količini oborina KOBAN T se primjenjuje u količini 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i to:

-         3 l/ha (300 ml na 1000 m2), na lakšim i humusom siromašnijim tlima, kao i u sušnim područjima (manje od 750 mm oborina)

-         4 l/ha (400 ml na 1000 m2), na srednje teškim i teškim, te humusom bogatijim tlima u vlažnim područjima (više od 750 mm oborina).

Za poboljšanje učinka nakon nicanja KOBAN T može se primjeniti u količini 3 l/ha (300 ml na 1000 m2), uz dodatak BIJELO ULJA ako su korovi u nicanju.

Ne preporuča se primjena na površinama na kojima je došlo do rezistentnosti nekih korova na atrazin (bijela loboda, ambrozija, šćir)

Smije se primjeniti samo jedan put godišnje na istoj površini.

Ne smije se koristiti u kukuruzu šećercu, kao ni na lakim pjeskovitim tlima, dreniranim tlima, kraškim područjima i kosim erozivnim tlima. Nakon nicanja sredstvo se ne smije primjeniti neposredno poslije jače kiše. Kod primjene prije nicanja može doći do pojave fitotoksičnosti na lakim tipovima tala, viših doza, hladnog vremena i velike vlažnosti u vrijeme klijanja. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

U humidnim područjima ne ograničava plodored. U aridnim područjima potrbno je u jesen obaviti dublje oranje. Na tim površinama ne preporuča se sjetva uljane repice, lucerne, djeteline i povrća, a u proljeće šećerne repe.

Karenca

OVP. Silažni kukuruz se smije žeti najranije u fazi mliječne zriobe.