KOBAN 600

KOBAN 600  je zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

Aktivne tvari

petoksamid  600 g/l

Formulacija

koncentrirana suspenzija (SC)

Primjena

KOBAN 600 je zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus-gali), muharika (Setaria spp.), obične svračice (Dgitaria sanguinalis) i divljeg prosa (Panicum spp.) te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Primjenjuje se na 2 načina: nakon sjetve a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja do 3 lista kukuruza,a prije nicanja ili u nicanju korova u količini 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2). 

Za proširenje spektra djelovanja na širokolisne korove Koban 600 je potrebno kombinirati sa drugim herbicidima (Radazin TZ-50).

Za poboljšanje učinka nakon nicanja korova može se dodati Bijelo ulje.

Smije se primjeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Ne smije se koristiti u kukuruzu šećercu. Ne smije se koristiti na lakim pjeskovitim tlima, dreniranim tlima, kraškim područjima i kosim erozivnim tlima.

Sredstvo ne ograničava plodored.

Nakon nicanja sredstvo se ne smije primjeniti neposredno poslije jače kiše, kao i u kukuruzu koji je pod stresom zbog suviška vode, hladnoće, biljnih bolesti ili štetnika. Kod primjene prije nicanja može doći do pojave fitotoksičnosti na lakim tipovim tala, primjenjenim višim dozama, hladnog vremena ili velike vlažnosti u vrijeme klijanja.

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

 Karenca

osigurana je vremenom i načinom primjene.

Silažni kukuruz se smije žeti najranije u fazi mliječne zriobe.