DUAL GOLD 960 EC

DUAL GOLD 960 EC namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih travnih te nekih jednogodišnjih sjemenskih korova u kukuruzu, šećernoj repi, soji, suncokretu i duhanu.

Aktivna tvar

alfa – metolaklor 960 g/l

Zemljišni herbicid.

Formulacija

tekući koncentrat za emulziju.

Primjena

DUAL GOLD 960 EC zemljišni je herbicid namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih travnih korova (obični koštan, obična svračica, muharika, divlje proso, a djelomično suzbija divlji sirak iz sjemena), te nekih jednogodišnjih sjemenskih korova u:

kukuruzu

nakon sjetve, a prije nicanja na:

lakim tlima u količini 1 - 1,2 l/ha (100 - 120 ml na 1.000 m²)

srednje teškim tlima u količini 1,2 - 1,4 l/ha (120 - 140 ml na 1.000 m²)

teškim tlima u količini 1,5 l/ha (150 ml na 1.000 m²)

nakon nicanja
u količini 1,3 l/ha (130 ml na 1.000 m²) uz utrošak 200 – 400 l/ha vode.

šećernoj repi

nakon sjetve a prije nicanja u količini 0,8 - 1 l/ha (80 - 100 ml na 1.000 m²) uz utrošak 200 – 400 l/ha vode.

soji i suncokretu

nakon sjetve a prije nicanja u količini 1 l/ha (100 ml na 1.000 m²) uz utrošak 200 – 400 l/ha vode.

duhanu

pet dana prije presađivanja u količini 1 l/ha (100 ml na 1.000 m2) uz utrošak 200 – 400 l/ha vode.

 

Na istoj površini  koristiti se samo jedanput godišnje.

Ne smije se primjenjivati na lakim pjeskovitim tlima i na tlima koja sadrže do 1,5 % humusa, jer na takvim tlima može djelovati fitotoksično.

U kukuruzu se ne smije primjenjivati neposredno nakon jakih kiša ili ako je kukuruz pod stresom usljed suviška vlage, hladnoće te napada biljnih bolesti i štetnika.

U slučaju preoravanja ili ranije žetve od prskanja do sjetve žitarica treba proći 4 mjeseca.
 
Sredstvo se ne smije upotrebljavati u sjemenskom kukuruzu.

U kukuruzu se može u cilju proširenja spektra suzbijanja korova miješati s preparatima na bazi atrazina i terbutilazina.

U soji i suncokretu  može se miješati s preparatima na bazi prometrina.

U šećernoj repi može se miješati s preparatima na bazi kloridazona.

Nakon nicanja ne djeluje na iznikli divlji sirak i divlje proso.

Karenca

          56 dana za silažni kukuruz i stočnu repu
          OVP za kukuruz za zrno, suncokretu, soju i šećernu repu