BUTISAN S

BUTISAN S namijenjen je za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolisnih korova u uljanoj repici te bijelom i crvenom kupusu.

Aktivna tvar

metazaklor 500 g/l 

Formulacija

 koncentrirana suspenzija

Primjena

BUTISAN S je zemljišni herbicid namijenjen za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolisnih korova (lisičji repak, štir, slakoperka, rusomača, loboda, koštan, mačak, mrtva kopriva, ljuljevi, kamilica, muhar, mišjakinja, čestoslavica) u:

uljanoj repici

sijanoj ujesen ili u proljeće koristi se u količini 2 - 2,5 l/ha (200 - 250 ml na 1.000 m²) na lakšim i srednje teškim
tlima i 2,5 - 3 l/ha (250 - 300 ml na 1.000 m²) na teškim tlima. Prskanje treba obaviti poslije sjetve, a prije nicanja usjeva.

bijelom i crvenom kupusu

koristi se u količini 2 l/ha (20 ml na 100 m²) na lakšim i srednje teškim tlima, 2,5 l/ha (25 ml na 100 m²) na teškim tlima.

Prska se 8-10 dana nakon presađivanja kupusa. U uvjetima navodnjavanja koristi se u količini 2 l/ha  pripravka.


Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

Ako je tlo loše obrađeno može se pojaviti fitotoksičnost i prorijeđen sklop uljane repice. Zbog toga tlo treba dobro pripremiti tako da sjeme uljane repice bude prekriveno slojem zemlje debljine 1,5 - 2,5 cm.

Kod izrazito obilnih oborina može doći do prolaznog zastoja u rastu.

U slučaju preoravanja uljane repice u proljeće se mogu sijati pšenica, ječam, šećerna repa, kukuruz, uljana repica i saditi krumpir.

Karenca

          70 dana za kupusnjače
          OVP za uljanu repicu