TORDON 22 K

TORDON 22 K je sistemični totalni herbicid-arboricid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova na nepoljoprivrednim zakorovljenim površinama.

Aktivna tvar: pikloram 245 g/l

Formulacija: tekući koncentrat za otopinu.
 
TORDON 22 K je sistemični totalni herbicid-arboricid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:

nepoljoprivrednim zemljištima te drvenastih korova, grmlja i šiblja

  • u količini 10 - 15 l/ha u 400 l/ha vode (100 - 150 ml u 4 l vode na 100 m²).
    Niža količina suzbija jednogodišnje, a viša višegodišnje širokolisne korove s dubljim korijenom.
    Ne suzbija uskolisne korove.

drvenastih korova, grmlja i šiblja (osim paprati) kao i nepoželjnih vrsta drveća

  • u koncentraciji 0,25 - 1,25% (25 - 125 ml u 10 l vode) ovisno o otpornosti i starosti korova.
    Najbolji rezultati postižu se, ako se korovi prskaju kada su u najjačem porastu.
    Uspješno suzbija preko 200 vrsta drvenastih korova.


Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

Ne smije se koristiti u suhim kanalima.
 
Za suzbijanje korova na livadama i pašnjacima smije se samo lokalno koristiti.

Trava s prskanih površina ne smije se koristiti za ishranu mliječnih životinja za proizvodnju mlijeka.


Karenca: Perzistentan je u tlu preko godinu dana, pa se na tretiranim površinama ne smije godinu dana uzgajati niti nadosađivati biljke

Izdvojeni sadržaj