OXALIS

OXALIS je namijenjen za suzbijanje sjemenskih travnih i širokolisnih, te višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova na nepoljoprivrednim površinama te voćnjacima i vinogradima visokih uzgojnih oblika.

Aktivna tvar

glifosat 360 g/l

Formulacija

tekući koncentrat za otopinu.

OXALIS je namijenjen za suzbijanje sjemenskih travnih i širokolisnih, te višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova.

  • na nepoljoprivrednim površinama

za suzbijanje korova na dvorištima i stazama, poslije berbe jednogodišnjih kultura (povrće, cvijeće), na grobljima, željezničkim prugama i dr. s koncentracijom 3 - 5 %, uz utrošak škropiva 100 - 200 l/ha.

potpuno suzbijanje korova na pojasevima uz ceste, u koncentraciji 2 - 4 %, uz utrošak 100 - 200 l/ha škropiva.

za održavanje niskog podrsata korova na zelenim površinama uz ceste, u koncentraciji 0,5 - 1 % uz utrošak 100 - 200 l/ha škropiva.

  • u voćnjacima i vinogradima visokih uzgojnih oblika (jabuka, kruška i maslina)

u koncentraciji 0,5 – 1 % uz utrošak 100 - 200 l/ha škropiva.

Za primjenu uz smanjeni utrošak vode (100 – 200 l/ha)

u voćnjacima i vinogradima visokih uzgojnih oblika (jabuka, kruška, marelica i maslina)

za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10 - 15 cm, u dozi 1,5 - 2 l/ha
(15 - 20 ml na 100 m²):

pirike, u stadiju razvoja 10 - 25 cm, u količini 2 - 3 l/ha (20 - 30 ml na 100 m²).

poljskog osjaka, u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20 - 40 cm, u dozi 3 - 4 l/ha (30-40 ml na 100 m²).

poljskog slaka, kada je visine (duljine) 20 – 40 cm u dozi 5 - 6 l/ha.

divljeg sirka, kada je visine 10 – 20 cm u dozi 5 - 6 l/ha.

zubače, kada je visine 10 – 25 cm, razdvojenom primjenom u dva puta po 2,5 l/ha pri čemu je razmak između tretiranja 7 - 10 dana.

prije pripreme tla za sjetvu kukuruza, suncokreta, šećerne repe i krumpira

za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5 - 10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisnim su razvijena najmanje dva para listova) u dozi 1,5 - 2 l/ha (15 - 20 ml na 100 m²).

pirike, kada je visine 10 - 25 cm, u količini 2 - 3 l/ha

poljskog osjaka, u razvojnom stadiju pune rozete (15 -2 0 cm visine), u dozi 3 - 4 l/ha.

Primjenjuje se uz utrošak 100 – 200 l/ha.
Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.
Sredstvo se ne smije koristiti prije sjetve šećerne repe.

primjenom nakon žetve na strništima, te nakon berbe povrća

za suzbijanje:

pirike, kada je visine 10 - 25 cm, u količini 2 - 3 l/ha;

poljskog osjaka u razvojnom stadiju pune rozete(15 - 25 cm visine), u dozi 3 - 5 l/ha; 

divljeg sirka, kada je visine 14 - 30 cm, te slak (Convolvulus sp.) u stadiju razvoja 20 - 40 cm u dozi 5 - 6 l/ha;

slaka u stadiju razvoja 20 – 40 cm u dozi 5 – 6 l/ha.

Primjena s ovako smanjenim količinama smanjuje konkurentnost korova u ranim razvojnim stadijimakultura prije kojih se primjenjuje. Budući da u kasnijem periodu usljed regeneracije višegodišnjih korova ovakvu efikasnost ne zadržava, da bi se postigao zadovoljavajući rezultat, treba tretirati više godina uzastopno sa sniženim dozama.
Za puni učinak na višegodišnje korove tlo ne obrađivati 2 – 4 tjedna.

Posebni zahtjevi i uvjeti za primjenu sredstva uz smanjeni utrošak škropiva (100 - 200 l/ha):
Sredstvo se primjenjuje kada su korovi u aktivnom rastu. Djelotvornost sredstva se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše, niskih ili visokih temperatura, ako su pokriveni prašinom, poplavljeni ili prerano zaorani, i u slučaju kada se za prskanje koristi voda kaja sadrži tlo (mutna voda iz kanala).

Za dobar učinak potrebno je lišće korova jednolično i kvalitetno pokrizi škropivom i to po principu orošavanja (škropivo ne smije curiti s lišća). Kapljice škropiva ne smiju biti prekrupne ni presitne.Za prskanje sa smanjenom količinom vode mogu se koristiti sve leđne i traktorske prskalice ako je prskalica opremljena sapnicama kojima se može precizno primjeniti 100 – 200 l/ha vode i koje omogućuju jednoličnu raspodjelu te potpuno pokrivanje listova korova sitnim kapljicama.

Tlak prskalice treba biti 1,5 – 2,5 bara, kut prskanja sapnice 80 – 110 stupnjeva, filter s otvorom
80 – 100 masha, prskalica kalibrirana, a brzina prohoda 4 – 9 km/h.

Prskati treba za mirna vremena, prije podne ili predvečer.
Ne prskati po rosi jer onda dolazi do kapanja škropiva s lista.
Na istoj površini ne smije se koristiti više od dva puta godišnje.

U većim dozama koristi se za suzbijanje korova gušćeg sklopa i u kasnijim razvojnim fazama korova, te u nepovoljnim uvjetima za njihov rast i razvoj.

Sredstvo se smije miješati s drugim herbicidima samo po preporuci proizvođača, inače može doći do smanjenja djelotvornosti.

Na prskanim površinama zabranjena je ispaša mliječnih domaćih životinja kao i upotreba osušene biljne mase za krmivo.

Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove biljke.

Karenca

          35 dana za nasade
          14 dana za predžetveno tretiranje žitarica

Izdvojeni sadržaj