HERKULES 480 SL

HERKULES 480 SL je sistemični ne selektivni herbicid namijenjen za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima, te jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova primjenjiv na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama.

Aktivna tvar

 glifosat 480 g/l

Formulacija

tekući koncentrat za otopinu.

Primjena

HERKULES 480 SL je sistemični ne selektivni herbicid namijenjen za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima, te jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u:

Strništima

za suzbijanje pirike, divljeg sirka, zubače, slaka, okruglog šilja i drugih, u količini 8 - 10 l/ha (800 - 1.000 ml na 1.000 m²). Primjenjuje se kada korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15 - 40 cm, pred cvatnju i u cvatnji. Površina na kojima je primjenjeno sredstvo ne smije se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2 - 3 tjedna.

voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja i maslina) i vinogradima

za suzbijanje: jednogodišnjih korova koristi se u količini 2 - 4 l/ha (200 - 400 ml na 1.000 m²).

za suzbijanje višegodišnjih korova koristi se u količini 4 - 8 l/ha (400 - 800 ml na 1.000 m²).

za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji koristi se u količini
8 - 12 l/ha (0,8 - 1,2 l na 1.000 m²).


Najkasnije 10 dana prije primjene sredstva moraju se u voćnjaku i vinogradu ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza.
Rane nastale uklanjanjem izboja moraju biti osušene i kalirane.

Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15 - 40 cm.

Sredstvo se smije primjenjivati u voćnjacima starijim od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku ili vinogradu sve dok je kora voćaka i vinove loze zelena.

U nasadima koštičavih voćaka sredstvo se smije primijeniti samo uz korištenje štitnika, čija je uloga da spriječi dodir sredstva s listovima i korom.

Kod primjene se mora paziti da sredstvo ne dospije na lišće i druge zelene dijelove voćaka i vinove loze.

U vinovoj lozi sredstvo se smije primjeniti do završetka cvatnje, a u voćnjacima najkasnije u roku 90 dana od početka cvatnje.

žitaricama (pšenici, ječmu, raži, zob) i uljanoj repici

za predžetveno stanje korova primjenom 14 dana prije žetve žitarica u količini 2 - 4 l/ha (200 - 400 ml na 1.000 m²)

za desikaciju uljane repice u količini 2 - 4 l/ha (200 - 400 ml na 1.000 m²).
Slama s površina na kojima je primjenjeno sredstvo ne smije se koristiti za pripremanje komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

livadama i pašnjacima (za obnovu)

za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 2 – 4 l/ha (200 – 400 ml na 1.000 m²).

za suzbijanje višegodišnjih korova u količini 4 – 10 l/ha (0,4 – 1 l na 1.000 m²).
Primjenjuje se u doba intenzivnog rasta korova i livadnih trava.
Ponovna sjetva trava moguća je 14 dana nakon primjene sredstva. Ispaša i košnja za nemliječne domaće životinje dozvoljena je nakon 7 dana.

suhim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi

u količini 4 - 8 l/ha (400 - 800 ml na 1.000 m²) uz napomenu da djelovanje sredstva traje 14 - 21 dan,
te se u tom periodu ne smije kositi ili obrađivati.
Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene sredstva.

neobrađenim površinama

primjenom u vrijeme pune vegetacije korova, u količini 5 - 12 l/ha (0,5 - 1,2 l na 1.000 m²).

željezničkim prugama

za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova, u količini 8 - 12 l/ha (0,8 - 1,2 l na 1.000 m²).

šumskim nasadima

za suzbijanja drvenastih korova (bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i dr.) primjenom iz zrakoplova u količini:

5 - 6 l/ha uz utrošak 75 l vode/ha u nasadima bijelog i crnog bora.

6 - 7 l/ha uz utrošak 75 l vode/ha u nasadima smreke.

7 - 8 l/ha uz utrošak 75 l vode/ha kod pripreme površine za pošumljavanje.

U količini 7 l/ha sredstvo nije dovoljno djelotvorno na javor.
Primjena iz zrakoplova se dopušta od polovice kolovoza do kraja vegetacije uz uvjet da su površine na kojima je sredstvo primjenjeno udaljeno najmanje 500 m od naselja, gospodarskih objekta, vočnjaka i vinograda i 300 m od voda, mora, vodotoka, bunara, te da brzina vjetra ne prelazi 2 m/s, a temperatura zraka 25°C.

šumskim rasadnicima

primjenom između redova sadnica, u vegetaciji, uz obaveznu upotrebu štitnika, u količini 4,5 l/ha (450 ml na 1.000 m²).

sadnicama smreke i bora

u količini 6 l/ha uz utrošak 500 l vode/ ha (600 ml u 50 l vode na 1.000 m²), primjenom po cijeloj površini uvrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova.
U vrijeme prskanja četinjače moraju biti u potpunom mirovanju.

suzbijanje izdanaka izboja listača

prskanjem panjeva odmah poslije sječe stabala, u razdoblju od svibnja do prosinca, 15 % - tnom otopinom sredstva uz uvjet, da se sredstvo primjenjuje na udaljenosti najmanje 300 m od izvorišta voda i da površine nisu izrazito erozivne.

mladim nasadima četinjača

za suzbijanje drvenastih korova:
primjenom tijekom cijele vegetacije, uz uporabu štitnika, u koncentraciji 2 % (100 ml u 5 l vode na 100 m²), ili primjenom po cijeloj površini početkom jeseni, kad su sadnice u fazi završnog rasta, u koncentraciji 1 % (50 ml u 5 l vode na 100 m²).

u pripremi površine za sadnju poslije čiste sječe šuma

prskanjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u razdoblju intenzivnog rasta,
u koncentraciji 1 % (50 ml u 5l vode na 100 m²) ili prskanjem svježe posječenih panjeva u razdoblju od kolovoza do rujna,
u koncentraciji 2 % (100 ml u 5 l vode na 100 m²).

Količina primjenjenog sredstva ovisi o stupnju zakorovljenosti i za najvažnije vrste iznosi:

za suzbijanje pirike u količini 4 l/ha (40 ml na 100 m²).

za suzbijanje divljeg sirka, poljskog osjaka, kudrave kiselice, konjskog štavelja, divljeg pelina, maslačka i bazjana u količini 4 - 5 l/ha (40 - 50 ml na 100 m²).

za suzbijanje kupine, poljskog slaka i okruglog šilja u količini 6 - 8 l/ha (60 - 80 ml na 100 m²).

za suzbijanje zubače u količini 8 - 10 l/ha (80 - 100 ml na 100 m²).
Primjenjuje se pred cvatnju i u doba cvatnje korova, kad je silazno kolanje asimilata naintezivnije tamo gdje je to moguće s obzirom na rokove primjene.

Ograničenja

Na istoj površini koristi se najviše dva puta godišnje.

Ne smije se koristiti za desikaciju krumpira i soje.

Karenca

14 dana za desikaciju uljane repice i predžetvenu primjenu u žitaricama; 35 dana za voćke i vinovu lozu

Izdvojeni sadržaj