GLYPHOGAN 480 SL

Glyphogan 480 SL je neselektivni sistemični herbicid širokog spektra djelovanja za suzbijanje nepoželjne vegetacije na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim zemljištima

Aktivna tvar

 glifosat (u obliku izopropilamino soli), 480 g/l

Formulacija

 tekući koncetratirat za otopinu – SL

Djelovanje

Glyphogan 480 SL se koristi za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenjem te jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova:
      • u voćnjacima i vinogradima visokih uzgojnih oblika
      • na strništima
      • u šumskim rasadnicima
      • u kanalima (bez vode ili privremeno plavljeni)
      • u močvarama (koje se kultiviraju)
      • na neobrađenim površinama
      • za suzbijanje izdanaka i izbojaka listača i poslije čiste sječe šuma
      • na nepoljoprivrednim površinama (ceste; željezničke pruge; industrijske,
        rekreacijske, javne površine i dr.)

Glyphogan 480 SL biljke upijaju preko zelenih dijelova lišća i stabljike. Nakon ulaska u biljku Glyphogan 480 SL se kreće biljnim sokovima u sve dijelove biljke što kod višegodišnjih korova traje 4-6 dana. Prvi simptomi obično su vidljivi nakon 7-14 dana. Lišće na biljkama prvo uvene i požuti, a ubrzo nakon toga potamni i osuši se.
Glyphogan 480 SL se koristi kad su korovi visine 15-40 cm uz utrošak vode od 200-600 l/ha, a vrlo dobro djeluje kad se prska sa smanjenom količinom vode (100-200 l/ha).
Glyphogan 480 SL se mora prskati po mirnom vremenu (bez vjetra) kako bi se spriječilo zanošenje preparata na usjeve koji nisu cilj tretiranja. Za dobro djelovanje poželjno je da 6 sati iza prskanja ne padne kiša.

Doziranje

- za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova koristi se 2-4 l/ha
(200-400 ml/1000 m²)
- za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova koristi se 4-12 l/ha
(400-1200 ml/1000 m²)
Doze za najčešće vrste korova:
      • za suzbijanje pirike  4 l/ha (400 ml/1000 m²)
      • za suzbijanje divljeg sirka, poljskog osjaka, kudrave kiselice, konjskog štavelja,
        divljeg pelina, maslačka i bazjana  4-5 l/ha (400-500 ml/1000 m²)
      • za suzbijanje kupine, poljskog slaka i okruglog šilja  6-8 l/ha (600-800 ml/1000 m²)
      • za suzbijanje zubače 8-10 l/ha (800-1000 ml/1000 m²)

Ograničenja

Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini.
Sredstvo djeluje isključivo na iznikle, zelene dijelove biljaka. Ne djeluje na sjeme u tlu i preko stare kore drveća. Ne smije se koristiti u mladim voćnjacima i vinogradima sve dok je kora zelena. Ne smije se koristiti u breskvama niskog uzgoja, a ne preporučuje se koristiti niti u nasadima kupina, malina i drugog sitnog jagodičastog voća.

Karenca

35 dana za voćke i vinovu lozu.
Osigurana je vremenom primjene sredstva kod predsjetvenog suzbijanja korova.
Na površinama na kojima je primjenjeno sredstvo zabranjena je ispaša mliječnih i domaćih životinja. Posušeni korovi s površina na kojima je primjenjeno sredstvo ne smiju se koristiti za ishranu mliječnih domaćih životinja. Ispaša i košnja za ostalu stoku dopuštena je 7 dana nakon primjene sredstva.
35 dana za nasade. Nakon tretiranja kanala voda se može koristiti za zalijevanje nakon 35 dana.

Razvrstan je u III skupinu otrova

Izdvojeni sadržaj