CIDOKOR

CIDOKOR je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenom-rizomima-gomoljima te jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova uz primjenu na polioprivrednim i nepoljoprivrednim površinama.

Cidokor HERBICID, formuliran kao vodotopivi koncentrat (SL)

Aktivna tvar

Glifosat (u obliku izopropil amino soli) 480 g/l

Primjena

CIDOKOR je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenom-rizomima-gomoljima te jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:

Primjenom uz utrošak vode 200-400 l/ha

 • na strništima, za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), šilja (Cyperus rotundus),i dr., u dozi 8-10 l/ha, kada korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm, pred cvatnju i u cvatnji, kada je silazno kolanje asimilata najintezivnije.

Površine na kojima je primjenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova, 2-3 tjedna.

 • u vinogradima i voćnjacima  (jabuka, kruška,  marelica, šljiva, višnja, maslina) u količini:

2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova,
4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova
8-12 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova sa izrazito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji

Sredstvo se primjenjuje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm.

Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena, odnosno sve dok  još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze.   

 • za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu, raži, zobi) i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve žitarica ili uljane repice, u dozi 2-4 l/ha. Slama sa tretiranih površina ne smije se koristiti za pravljenje komposta u proizvodnji povrća i gljiva i za silažu.
 • za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme kad korovi i livadne trave intenzivno rastu, u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.
 • u suhim kanalima (III. i IV. reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi, u dozi 4-8 l/ha, uz napomenu da djelovanje sredstva traje 14-21 dan, te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se snmije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene sredstva.
 • na neobrađenim površinama, primjenom u vrijeme pune vegetacije, u dozi 5-12 l/ha,
 • zeljastih i drvenastih korova na željezničkim prugama, u dozi 8-12 l/ha,
 • u šumskim nasadima, primjenom iz zrakoplova radi suzbijanja drvenastih korova bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i dr., u količini:

5-6 l/ha uz utrošak vode 75-100 l/ha u nasadima bijelog i crnog bora

6-7 l/ha uz utrošak vode 75 l/ha u nasadima smreke i

7-8 l/ha uz utrošak vode 75 l/ha kod priprema površina za pošumljavanje

 • u šumskim rasadnicima :

-tretiranjem između redova sadnica, u vegetaciji, uz obveznu uporabu štitnika, u dozi 4,5 l/ha.Sredstvo se primjenjuje s uređajima koji rade s niskim tlakom.

u sadnicama smreke i bora, u dozi 6 l/ha, tretiranjem po cijeloj površini, u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova, 

u mladim nasadima četinjača  za suzbijanje drvenastih korova:

tretiranjem na drvenaste korove tijekom vegetacije uz uporabu štitnika, u koncentraciji od 2% tretiranjem po cijeloj površini početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta, u koncentraciji od 1%

za suzbijanje izdanaka i izboja na listača,  tretiranjem panjeva odmah nakon sječe stabala (svibanj- prosinac), 15%-tnom otopinom sredstva.

poslije čiste sječe šume, u pripremi površina za sadnju:         

         a) tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u periodu intenzivnog rasta, u koncentraciji 1%,

         b) tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz-rujan, u koncentraciji od 2% 

Količina primjenjenog sredstva ovisi o stupnju zakorovljenosti i o vrsti korova. Za najvažnije vrste iznosi:

- 4 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens)

- 4-5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), poljskog osjaka (Cirsium arvense), kudrave kiselice (Rumex crispus), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius), divljeg pelina (Artemisia vulgaris), maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria),

- 6-8 l/ha za suzbijanje kupine (Rubus spp.), poljskog osjaka (Cirsium arvense)i okruglog šilja (Cyperus rotondus)

- 8-10 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon)

Primjenjuje se pred cvatnju i u doba cvatnje korova, kad je silazno kolanje asimilata najintezivnije tamo gdje je to moguće polučiti sa navedenim rokovima primjene.

 

Primjenom uz smanjeni utrošak vode 100-200 l/ha

 • prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe, za suzbijanje:

      -jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm, u dozi 1,5-2 l/ha,

      -pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha,

      -poljskog osjaka (Cirsium arvense), u stadiju razvoja pune rozete (visine 15-25 cm), u dozi 3-4 l/ha,

  Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.

  Nije dozvoljeno koristiti CIDOKOR prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

 • nakon žetve/berbe poljoprivrednih kultura (strnište, berba povrća), za suzbijanje:

       - pirike (Agropyron repens) kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha,

      - poljskog osjaka (Cirsium arvense), u stadiju razvoja pune rozete (visine 15-25 cm), u dozi 3-5 l/ha,

      - divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, te slaka (Convolvulus spp.) kada je visine 20-40 cm, u dozi 5-6  l/ha.

 • u vinogradima i voćnjacima visokih uzgojnih oblika (jabuka, kruška, marelica i maslina), za suzbijanje:

jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha,

pirike(Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha

poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (visine 20-40 cm), u dozi 3-4 l/ha,

poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha,

divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 5-6 l/ha,

zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm,razdvojenom (split) primjenom, dva puta  u dozi 2.5 l/ha

        Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena, odnosno sve dok  još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze.   

Primjenom CIDOKORA sa smanjenim količinama vode može se uštedjeti na količini sredstva. Preduvjeti za ovaj način primjene ovog sredstva su: ispravna prskalica, sapnice kojima se može precizno primjeniti 100-200 l vode po hektaru, podešen radni tlak, prilagođena brzina traktora.

Šest sati iza primjene Cidokora ne smije pasti kiša jer u protivnom djelotvornost sredstva može biti smanjena.

Otrovnost

Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III skupinu otrova.

Izdvojeni sadržaj