TOMIGAN 250 EC

Tomigan 250 EC je selektivni translokacioni herbicid za upotrebu u strnim žitaricama, kukuruzu i na pašnjacima.

Aktivna tvar: fluroksipir-meptil 250 g/l

Formulacija:  koncentrat za emulziju-EC

Primjena:  Voće, vinova loza, strna žita, pašnjaci

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u:

1) u nasadima voća i vinove loze u količini 1,5-2 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja)

2) u usjevima strnih žitarica tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale) i to:

a) u ozimim žitaricama, u količini:

  • 0,6-0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti
  • 0,8-1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti


b) u jarim žitaricama u količini:

  • 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti
  • 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti


3) u usjevu kukuruza u količini 0,8 l/ha tretiranjem cele površine, kada kukuruz ima 3-6 listova (faze 13-16 BBCH-skale)

4) na pašnjacima u količini 1-1,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 

Otrovnost:  III grupa otrova

Karenca:  ograničena je vremenom primjenom ( OVP )za strne žitarice, kukuruz, pašnjake,voće i vinovu lozu

Spektar delovanja:
• vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
• pepeljuga obična (Chenopodium album)
• broćika lepuša (Galium aparine)
• dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
• mišjakinja obična (Stellaria media)
• ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
• dimnjača obična (Fumaria officinalis)
• dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
• poponac njivski (Convolvolvulus arvensis)
• graori (Lathyrus sp.)
• štir obični (Amaranthus retroflexus)
• pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum)
• tatula obična (Datura stramonium)
• pomoćnica obična (Solanum nigrum)
• suncokret divlji (Helianthus annuus)
• mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
• stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
• jabuka vučja (Aristolochia clematitis)
• pelin crni (Artemisia vulgaris)
• ivanjsko cveće belo (Galium mollugo)
• ljutić puzeći (Ranunculus repens), ugaz obični (Roripa silvestris)
• štavelj obični (Rumex crispus)
• maslačak obični (Taraxacum officinale)
• čestoslavica persijska (Veronica persica)
• gorčika obična (Sonchus oleraceus)
• lucerka (Medicago sativa)
• bokvica velika (Plantago major)
• detelina bela (Trifolium repens)
• kopriva obična (Urticae dioica