TAROT 25 DF

TAROT 25 DF je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova te nekih sjemenskih i višegodišnjih širokolisnih korova u merkantilnom krumpiru te kukuruzu za zrno i silažu.

Aktivna tvar  rimsulfuron 25 %

Formulacija  Dispergirajuće mikrogranule ( WG )

Primjena

TAROT 25 DF je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova te nekih sjemenskih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Uspješno suzbija:

jednogodišnje travne korove

 • koštan (Echinochloa crus-galli)
 • muhare (Setaria spp.)
 • divlji proso (Panicum spp.)
 • svračice (Digitaria spp.)
 • ljulj (Lolium spp.)
 • vlasnjaču (Poa annua)


višegodišnje travne korove

 • divlji sirak (Sorghum halepense)
 • piriku (Agropyron repens)
 • zubaču (Cynodon dactylon)

Djelomično suzbija:

 • jednogodišnje širokolisne korove
 • mračnjak (Abutilon theophrasti)
 • šćir (Amaranthus retroflexus)
 • lobodu (Chenopodium album)
 • dimnjaču (Fumaria officinalis)
 • mišjakinju (Stellaria media) i neke dr.

višegodišnje širokolisne korove

 • osjak (Cirsium arvense)
 • slak (Convolvulvus arvensis)                                

Primjenjuje se u:

 1. u kukuruzu za zrno i silažu,nakon nicanja usjeva i korova,  u dozi 50-60 g/ha (5 -6 g/1000 m2) u fazi 2 do 6 listova kukuruza,  a  može se primijeniti:

  jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 50-60 g/ha (5-6 g na 1000 m2) uz dodatak okvašivača.

  razdvojeno (2 roka), ako je nicanje korova produženo, u količini 30+30 g/ha (3+3 g na 1000 m2), uz dodatak okvašivača kod svakog tretmana, a provodi se kada su travni korovi u fazi 2 do 3 lista, a drugo nakon 7 do 10 dana ali najkasnije do 6 listova kukuruza.

  Iznimno, u slučaju kada do porasta višegodišnjih korova dođe kasnije, herbicid TAROT 25 DF sam kao korektor, može se primjeniti do 7 listova kukuruza.

  Ukoliko su uz travne korove prisutni i širokolisni korovi koje TAROT 25 DF slabije suzbija, može se kombinirati s herbicidom DIPHAR u dozi 0,4-0,6 l/ha ili s herbicidom MUSTANG u dozi 0,8 l/ha
 2. u merkantilnom krumpiru, nakon nicanja usjeva i korova  u količini 50-60 g/ha, uz dodatak okvašivača TREND 90

  Tretiranje treba obaviti nakon nicanja, kada je krumpir visine 10 do 20 cm, a travni korovi imaju razvijena 1do 3 lista, odnosno širokolisni korovi imaju razvijena 2 do 4 lista.

  Može se primijeniti:

  jednokratno, kada je nicanje ujednačeno u količini 50-60 g/ha,uz dodatak okvašivača

  razdvojeno u 2 roka, ako je nicanje korova produženo u razmaku 7 do 10 dana u količini 30+30 g/ha, uz dodatak 0,1-0,2% okvašivača TREND 90

  Radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove, može se kombinirati s herbicidom na osnovi metribuzina (METRIPHAR ili SENAT WG) u količini  0,5-0,75 kg/ha.

 

Karenca  42 dana za krumpir;  osigurana vremenom primjene u kukuruzu

*pH-vrijednost 5%-tne suspenzije: 7,0

Pakiranje:

30 x 10 g TAROT DF + 150 ml TREND 90

60 g TAROT DF + 300 ml TREND 90