SENCOR WG 70

Sencor je selektivni, translokacijski herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u krumpiru i rajčici.

Sastav metribuzin, 70%

Formulacija  močivi prah (WG), koncentrat za suspenziju (SC)

Primjena
Selektivni, translokacijski herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u sljedećim kulturama:

krumpiru

*nakon sadnje i prije nicanja krumpira, u količini 0,75-1,5 kg/ha i to:

  • 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na lakim tlima,
  • 1,0 kg/ha (100 g na 1000 m2) na srednje teškim tlima,
  • 1,5 kg/ha (150 g na 1000 m2) na teškim tlima i humusom bogatijim tlima;

*nakon nicanja krumpira, kad krumpir naraste na 5-10 cm visine, tj. nakon što razvije 5-8 listova, u količini 0,5-0,75 kg/ha i to:

  • 0,5 kg/ha (50 g na 1000 m2) na srednje teškim tlima,
  • 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na teškim tlima i humusom bogatim tlima.

rajčici

 8-10 dana nakon presađivanja, u količini 0,5-0,75 kg/ha (5-7,5 g na 100 m2).

*Nije dozvoljena primjena u proizvodnji rajčice iz sjemena zbog fitotoksičnosti.

Karenca je 42 dana za krumpir i rajčicu