SCORPIO 70 WG

SCORPIO 70 WG je selektivni herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni.

Aktivna tvar:  metribuzin 70%

Formulacija: močive dispergirajuće granule

Djelovanje
U biljku ulazi putem korijena ali i lista. U biljci se kreće akropetalno sistemom ksilema. Aktivna tvar u sredstvu djeluje tako da inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze.

Primjena
SCORPIO 70 WG se primjenjuje  prije i poslije nicanja korova i usjeva za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u slijedećim kulturama:

krumpiru:

a) nakon sadnje a prije nicanja krumpira, u količini 0,75-1,5 kg/ha i to:
- 0,75 kg /ha (7,5 g na 100 m2) na lakim tlima,
- 1,0 kg/ha (100 g na 1000 m2) na srednje teškim tlima,
- 1,5 kg/ha (150 g na 1000 m2) na teškim tlima i humusom bogatijim tlima;

b) nakon nicanja krumpira, kada krumpir naraste na 5-10 cm visine, tj. nakon što razvije 5-8 listova, u količini 0,5-0,75 kg/ha i to:
- 0,5 kg/ha (50 g na 1000 m2) na srednje teškim tlima,
- 0,75 kg/ha (7,5 g ba 100 m2) na teškim tlima i humusom bogatim tlima.

rajčici: 8-10 dana nakon presađivanja, u količini 0,5-0,75 kg/ha (5-7,5 g na 100 m2). Nije dozvoljena primjena u proizvodnji rajčice iz sjemena zbog fitotoksičnosti.

soji:

a) nakon sjetve a prije nicanja soje, u količini 0,5-1,0 kg/ha (50-100 g na 1000 m2);

b) radi potpunijeg djelovanja na korove u sušnim područjima, sredstvo se može primjeniti u dva prskanja i to:
- prvo prskanje – prije sjetve soje, uz inkorporaciju, u količini 0,25 kg/ha (25 g na 1000 m2) i
- drugo prskanje – nakon sjetve a prije nicanja, u količini 0,25-0,5 kg/ha (25-50 g na 1000 m2) ovisno o tipu tla.
Niže količine sredstva koriste se na srednje teškim tlima, a veče na teškim i humusom bogatijim tlima.

lucerni:
Samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni, u količini 0,75-1,2 kg/ha (75-120g na 1000 m2) ovisno o tipu tla, primjenom u vrijeme zimskog mirovanja.

Fitotoksičnost
Ne smije se koristiti nakon nicanja krumpira na sortama Jaerla, Kennebec, Ostara, Resy, Vesna i Maja, kao i na drugim ranim sortama. U krumpiru se ne smije koristiti na pjeskovitim ili ilovasto pjeskovitim tlima koja sadrže manje od 1,5 % humusa. U soji se ne smije koristiti na lakim (pjeskovitim i skeletnim) tlima. U humidnim uvjetima nije dopuštena inkorporacija sredstva. Nužno je spriječiti zanošenje na sve ostale usjeve. U kombinaciji sa piretroidima fitotoksičan je za rajčicu.

Plodored
Nakon primjene sredstva mogu se u plodosmjeni sijati slijedeće kulture:
- nakon 4 mjeseca: lucerna, šparoga, ječam, kukuruz, krmne trave i pšenica;
- nakon 8 mjeseci: grašak, leća, lisnato povrće, pamuk i riža,;
- nakon 18 mjeseci: šećerna repa, luk i korjenaste kulture;
- nakon 12 mjeseci: sve ostale kulture.

Karencaje 42 dana za krumpir i rajčicu. Osigurana je vremenom primjene u soji i lucerni.

Otrovnost
SCORPIO 70 WG je štetan za ljude, prema Zakonu o otrovima svrstan je u III. skupinu otrova.

NAPOMENA
U slučaju jače zakorovljenosti travnim korovima potrebna mu je dopuna nekim od registriranih graminicida. Radi proširenja spektra djelovanja može se kombinirati s metolaklorom i trifluralinom.