SAFIR

SAFIR je sistemični herbicid namjenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u sočnoj i šećernoj repi.

Aktivna tvar   triflusulfuron-metilni ester 50%

Formulacija  močive samodispergirajuće granule – koncentrat za  suspenziju.
 
SAFIR je sistemični sulfonilureja herbicid namjenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (mračnjak, dvozub, štir, poljska krika, smrdulja, dvornici, kamilica, konica, uljana repica, divlja mrkva, mlječika, mrtva kopriva, rusomača, divlja rotkva, suncokret, crna pomoćnica, poljska gorušica, perzijska čestoslavica) u:
šećernoj i stočnoj repi

  • u količini 30  40 g/ha nakon nicanja kulture i korova, u dva do tri navrata  uz utrošak škropiva 200 - 300 l/ha. Prvi puta se tretira kada su korovi u stadiju kotiledona do 2 lista te drugi i treći put u rzmacima od 4 - 14 dana nakon ponika novih korova. Vremenski razmak prvenstveno ovisi o uzrastu i vrstama novoponiklih korova, koji kod svakog novog tretiranja ne bi smijeli biti veći od 2 lista.

Manja količina suzbija korove u optimalnom stadiju (stadij kotiledona do dva prava lista), a veća količina suzbija korove koji su prerasli optimalnu fazu suzbijanja, te ako je prisutan mračnjak.
Za suzbijanje mračnjaka potrebna su tri razdvojena termina primjene u količini od 40 g/ha.
U prvom roku treba obavezno prskati pripravkom SAFIR, a ostala sredstva se dodaju prema potrebi.

Prilikom primjene obavezno dodati ovlažvač ili mineralno ulje.

Za suzbijanje lobode, ambrozije, dikice... koristi se u kombinacijama s pripravcima na osnovi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, klopiralida pri čemu se partneri koriste u reduciranim količinama.
 
Kombinira se s graminicidima.

Ne smije se miješati sa insekticidima.
 
Tri sata nakon primjene nije poželjna kiša.

Ne smije se tretirati repa u stadiju kotiledona, kada je rosa na listu, kada se očekuju nočni mrazevi, temperatura iznad 25°C ili kiša, kada su kolebanja noćne I dnevne više od 15°C, kada je repa jaće oštećena od štetnika.

Karenca je  OVP za šećernu repu; stočnoj repi utvrđuje se herbicidom s kojim se koristi.