SAFARI

SAFARI je sistemični  herbicid  koji se primjenjuje za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i europski mračnjak (Abutilon theophrasti) u šećernoj i stočnoj repi.

Aktivna tvar  triflusulfuron-metil 50%

Formulacija  Dispergirajuće mikrogranule ( WG )

Primjena

Uspješno suzbija:          

 • europski mračnjak (Abutilon theophrasti)
 • dvornike (Polygonum spp.)
 • šćir (Amaranthus retroflexus)
 • crnu pomoćnicu (Solanum nigrum)
 • zrakastu smrdulju (Bifora radians)
 • divlju mrkvu (Daucus carota)
 • samonikli suncokret (Helianthus annuus)
 • konicu (Galinsoga parviflora)
 • samoniklu uljanu repicu (Brassica napus)
 • kamilice (Matricaria spp.)        
 • divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum)
 • perzijsku čestoslavicu (Veronica persica)
 • poljski ostak (Sonchus arvensis)
 • mlječiku (Euphorbia spp.)
 • poljsku gorušicu (Sinapis arvensis).

SAFARI se primjenjuje nakon nicanja repe pa sve do zatvaranja redova, dok su korovi u fazi kotiledona pa do dva prava lista, a u dozi 30-40 g/ha, u dvije ili tri uzastopne primjene. Treba ga primijeniti u kombinaciji s mineralnim uljem.

prvo tretiranje  treba obaviti kada su korovi u stadiju kotiledona pa do dva lista, a repa ima razvijena dva prava lista

drugo i treće tretiranje u razmacima od 5 do 10 dana, odnosno nakon ponika novih korova.

Za suzbijanje otpornih širokolisnih korova SAFARI je potrebno kombinirati s drugim herbicidima na osnovi djelatnih tvari fenmedifama, desmedifama, etofumesata (INTER OFF), metamitrona (METABEET 70 WG) i klopiralida (CLIOPHAR 300 SL).

Ako su prisutni i travni korovi može se primijeniti herbicid PANTERA QT  (kvizalofop R-tefuril) u dozi 1,5-2,5 l/ha ovisno o spektru i uzrastu travnih korova.

Ne koristiti na temperaturama iznad 20°C i ako se očekuju noćni mrazevi.

Karenca  je osigurana vremenom primjene

Pakiranje:  2 x 30 g SAFARI + 300 ml TREND 90