PYRAMIN TURBO

Pyramin turbo je selektivni sistemični herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.

Aktivna tvar kloridazon  520g/l

Formulacija   tekuće koncentrirane suspenije

Primjena

Pyramin turbo se koristi:

  • prije sjetve u sušnim područjima uz plitko unošenje u tlo (inkorporacija) na dubinu 2-5 cm, u količini 3,5-4 l/ha (350-400 ml na 1.000 m2) na lakšim, a 5 l/ha (500 ml na 1.000 m2) na težim i humusom bogatijim tlima.
  • poslije sjetve a prije nicanja repe u vlažnim područjima u količini 3,5-4 l/ha (350-400 ml na 1.000 m2) na lakšim i 5 l/ha (500 ml na 1.000 m2) na težim i humusom bogatijim tlima.
    Radi proširenja djelovanja može se miješati s herbicidima na osnovi metolaklora, etofumesata. klopiralida, fenmedifama i desmedifama.
  • poslije nicanja repe, u fazi 2-4 prava lista repe kada korovi imaju 1-2 lista u količini 2,5 l/ha uz utrošak vode 250-300 l/ha (250 ml u 25-30 l vode na 1.000 m2)

U slučaju preoravanja usjeva smiju se sijati repa i cikla, a nakon 35 dana kukuruz i krumpir.

Karenca  je 91 dan za šećernu i stočnu repu.