PULSAR 40

PULSAR 40 namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u suncokretu, soji, grahu, grašku te lucerni.
 

Aktivna tvar

Pulsar 40 (imazamoks 40 g/l)

Formulacija

tekući koncentrat za otopinu.

Primjena

PULSAR 40 je sistemični herbicid namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova (pelinolisni limundžik, bijela loboda,  poljska gorušica, štirevi,  crna pomoćnica,  poljski slak , muhari, divlji sirak iz sjemena i rizoma, kužnjak, slakasti dvornik, volvo i dr.) u:

suncokretu

u količini 1 - 1,2 l/ha uz utrošak 200 - 400 l vode/ha (100 - 200 ml u 20 - 40 l vode na 1.000 m²), jednokratnom primjenom.

Moguća je i dvokratna ili razdvojena primjena: prvi puta sa 0,8 l/ha kada korovirazviju kotiledone do 4 l lista (rana primjena nakon nicanja – Post 1) i drugi puta sa 0,4 l/ha kada su korovi u fazi 3 – 6 lista – Post 2.

soji, grahu i grašku

u količini 1 l/ha uz utrošak 200 – 400 l vode/ha (100 ml u 20 – 40 l vode na 1.000 m²), u vrijeme kada kulture razviju 1 - 3 troliske.

usjevu lucerne kod osnivanja

u količini 1 l/ha uz utrošak 200 – 400 l vode/ha (100 ml u 20 – 40 l vode  na 1.000 m²), kada je lucerna u fazi treće troliske ili 10 - 15 cm visine. U slučaju ranog ponika korova može se primijeniti razdvojena aplikacija. U tom slučaju prvo prskanje treba obaviti kada lucerna razvije 1 – 2 troliske u količini od 0,7 l/ha (70 ml na 1.000 m²), a drugo prskanje, ako je potrebno, nakon razvoja treće troliske lucerne u količini od 0,3 - 0,5 l/ha (30 - 50 ml na 1.000 m²).

usjevu etablirane lucerne kod osnivanja

u količini 1 l/ha uz utrošak 200 – 400  (100 ml u 20 - 40 l vode na 1.000 m²) u vegetaciji kada je lucerna u fazi oko treće troliske ili 10 - 15 cm visine.

 

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

Ne smije se primjenjivati na malim povrtlarskim površinama, na lakim i izrazito kiselim tlima.

Ne smije se mješati safolijarnim graminicidima.

Ne sijati šećernu repu i uljanu repicu nakon 12 mjeseci.

Ukoliko dođe do preoravanja ili prijevremenog skidanja usjeva na tretiranim površinama, mogu se sijati:

  • nakon 3 mjeseca lucerna i obična pšenica
  • nakon 4 mjeseca ječam i riža
  • nakon 8,5 mjeseci kukuruz
  • nakon 9 mjeseci obični suncokret i duhan
  • odmah bez ograničenja Clearfield kukuruz i Clearfield pšenica

Karenca

          63 dana za grah i grašak
          OVP za suncokret i soju
          35 dana za otkos lucerne