MOTIVELL

Motivell  je translokacijski herbicid za folijarnu primjenu kod suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Aktivna tvar

nikosulfuron 40 g/l

Formulacija

 tekući koncentrat uljne suspenzije.

Primjena

MOTIVELL je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova (sirak, pirika, koštan, muhari, prosolike trave, svračica, ambrozija, loboda, štir, veliki dvornik, divlja zob, rusomača, kužnjak, mišjakinja, broćika) u kukuruzu u količini 1 - 1,25 l/ha (100 - 125 ml na 1.000 m²).

Manja količina se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim stadijima razvoja sjemenskih, višegodišnjih uskolisnih korova.
Ako je nicanje korova jednoliko koristi se jednokratno, kad kukuruz ima 3 - 6 listova, a ako je nicanje korova nejednoliko -produženo, preporuča se razdvojeno prskanje, dva puta po pola količine.
Prvi puta primjenjuje se kada je kukuruz 10 - 15 cm visine, a drugi puta nakon 7 - 10 dana.
 
Korovi su najosjetljiviji u stadiju razvoja:

  • divlji sirak iz sjemena kad ima 3 - 5 listova.
  • divlji sirak iz rizoma kad je visine 15 - 30 cm.
  • pirika od 3 lista do 25 cm.
  • koštan i muharike od stadija 1 lista do busanja.
  • divlje proso i svračica kad imaju 1 - 3  lista.
  • limundžik i loboda od nicanja do stadija dva lista.
  • štir i veliki dvornik od nicanja do stadija četiri lista.

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

U slučaju duže suše, smanjeno je upijanje aktivne tvari, pa je herbicidni učinak slabiji.

Za proširenje djelovanja može se kombinirati s herbicidima koji djeluju na širokolisne korove.

Primjena u kukuruzu koji je tretiran organofosfornim zemljišnim insekticidima može izazvati jaku fitotoksičnost.

Ne preporučuje se tretiranje pri temperaturama višim od 25°C.

Ne koristiti ako su biljke oslabljene od stresa ili jače oštečene od insekata i bolesti.

Radi poboljšanja djelovanja dodaje se ovlaživač (BREAK THRU).

Na površinama prskanim MOTIVELLOM kao slijedeći usjev može se sijati: ozima pšenica i raž nakon 4 mjeseca, jara pšenica i ječam nakon 8 mjeseci, grah, zob, soja, kukuruz šećerac i kokičar nakon 10 mjeseci i ostali usjevi nakon 12 mjeseci.

Karenca

          63 dana merkantilnom kukuruzu
          35 dana za silažni kukuruz. Silažni kukuruz ne smije se skidati prije mliječne zriobe