LEOPARD 5 EC

LEOPARD 5 EC je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu,  šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru

Aktivna tvar

kizalofop – p 50 g/l

Formulacija

 tekući koncentrat za emulziju

Primjena

Tretiranje treba obaviti poslije nicanja navedenih usjeva i travnih (uskolisnih) korova u  vrijeme kad korovi razviju 3-6 listova.

Za suzbijanje jednogodišnjih trvanh korova:

  • u količini od 0,8 l/ha kada je većina u fenofazi od 3 lista,
  • u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha
  • kada većina korova ima 6 listova (80-150 ml sredstva u 20-40 l vode na 1000 m2; 8-15 ml sredstva u 2-4 l vode na 100 m2);

Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, u količini od 1,5-3 l/ha ovisno od vrste korova i fenofaze:

  • ­1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2) za suzbijanje sirka (Sorghum halepense) u fenofani 3-6 listova,
  • ­2-2,5 l/ha (200-250 ml na 1000 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je dostigla 10-20 cm visine 
  • ­ 2,5-3 l/ha (250-300 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada je dostigla 25-30 cm visine.

Može se koristiti i u dvije polovične količine.

Soja i ostale uljarice smiju se tretirati samo prije početka cvatnje, s tim da se može samo jednom godišnje primijeniti u punoj dozi.

Ne smije se koristiti u mladom i sjemenskom krumpiru.

Ne koristiti iznad 2,5 l/ha u krumpiru zbog opadanja selektivnosti.

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

U šećernoj repi smije se miješati sa sredstvina na osnovi fenmedifama i kloridazona. U ostalim usjevima ne preporuča se miješanje s drugim  sredstvima.

Razmak između primjene Leoparda 5 EC i herbicida za suzbijanje širokolisnih korova je najmanje 3 dana,  u suprotnom se smanjuje učank.

Karenca

 77 dana za krumpir, soju i šećernu repu. Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene u uljanoj repici i suncokretu.