LAUDIS

Laudis je sistemični herbicid za suzbijanje nekih jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova  u merkantilnom kukuruzu te u kukuruzu za zrno i silažu.

Aktivna tvar

tembotrion 44 g/L
izoksadifen-etil ester 22 g/L

Formulacija

tekuća uljna koncentrirana suspenzija (OD)

Primjena

Primjenjuje se za suzbijanje

  • jednogodišnjih travnih korova; običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), obični koštan (Echinochloa crus galli), muharke (Setaria spp.),
  • jednogoišnje širokolisne korove; europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćir (Amaranthus spp.), pelinolisna ambrozija (Ambrosia elatior), bijela loboda (Chenopodium album) i dr.


Travne korove najbolje suzbija do stadija 3 lista, a širokolisne do 4 lista (europski mračnjak, pelinolisna ambrozija do 2 lista).

Za poboljšanje učinka na širokolisne korove može se kombinirati s herbicidima na osnovi dikambe i bromoksinila, a za travne korove s herbicidima na osnovu foramsulfurona.
 

Primjenjuje se nakon nicanja u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:

  • jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 L/ha ( 225 mL na 1000 m2) ili
  • dvokratno (split aplikacija), ako je nicanje korova produženo, u količini 1+1,25 L/ha (100+125 mL na 1000 m2). Drugi tretman se provodi 5-10 dana nakon prvoga ali najkasnije do 6 listova.

Ograničenje plodoreda

U slučaju preoravanja može se sijati kukuruz i sirak.

Mogu se sijati i :

  • nakon 4 mjeseca od primjene mogu se sijati ozimi ječam, ozima uljana repica, salata, mrkva
  • nakon 5 mjeseci: lucerna, ozimi ječam,ozima pšenica, luk radič
  • nakon 6 mjeseci: suncokret, rajčica
  • nakon 9 mjeseci: šećerna repa, grašak

Karenca

84 dana za zrno kukuruza, silažni kukuruz se ne smije žeti prije mliječne zriobe, 63 dana za kukuruz šećerac.

Ograničenja

Ne smije se primjeniti na usjev koji je pod stresom ili oštećen od suše, suviška vode, hladnoće, biljnih bolesti ili štetnika kao i prethodno primjenjenih herbicida. Zbog lake ispirljivosti ne smije se primjenjivati u kraškim područjimai na tlima pH iznad 6,8 (u KCL).

Fitotoksičnost
Ne smije se primijeniti ako je kukuruz u stresu od hladnoće, stagniranja vode, suše, biljnih bolesti ili štetnika, kao i od prethodno primijenjenih herbicida.